Duurzaam door Waalre

22 februari 2017

Na gereedkomen van de Nieuwe N 69 zullen er nog steeds vele automobilisten hun gebruikelijke route door Waalre blijven volgen omdat deze routes voor hen aantrekkelijker blijven dan de nieuwe N69. Van doorgaand verkeer dat in Waalre niets te zoeken heeft raken wij op deze wijze niet verlost. De negatieve gevolgen voor de volksgezondheid van omwonenden t.g.v. vooral fijnstof blijft dus bestaan. Dit moeten wij toch niet blijven accepteren. Om dit doorgaande verkeer te weren zullen er door Waalre offers gebracht moeten worden. Dit zijn wij ook aan onze kinderen en kleinkinderen verplicht.

Doorgaand verkeer kan belemmerd worden door de routes via de Eindhovenseweg en Traverse onaantrekkelijk te maken. Hierbij kan gedacht worden aan verkeer belemmerende maatregelen en wegafsluitingen. Door dergelijke maatregelen worden eigen inwoners echter evenzeer getroffen en verdienen daarom geen voorkeur.

Bij een echte oplossing wordt doorgaand verkeer de mogelijkheid geboden om via de kortst mogelijke verbinding Waalre te passeren. Dit zou kunnen met een tunnel, maar hiervoor zullen de financiële middelen ontbreken. Een vergelijkbaar effect kan bereikt worden door het fietspad over de oude spoorbaan om te bouwen tot tweebaansweg zonder aansluiting op de Willibrorduslaan en eindigend op de Molllaan die dan wel doorgetrokken moet worden naar de Onze Lieve Vrouwedijk. Hierdoor krijgt Waalre er ook een tweede oost- west verbinding bij, waar ook al jaren een grote behoefte aan bestaat.

Door deze spoorbaanweg wordt Waalre volledig verlost van doorgaand verkeer en zou zelfs grotendeels 30 km gebied kunnen worden. Het dorpse karakter van de Traverse en Eindhovense weg kan volledig hersteld worden.
Natuurbeschermers zullen een spoorbaanweg in eerste instantie verwerpen maar gelieven wel te bedenken dat hiermee pas echt DUURZAAMHEID wordt bereikt. De gezondheid van onze inwoners verdient prioriteit. Ook hun kinderen en kleinkinderen zullen dit kunnen ervaren en waarderen.

Om vooringenomenheid bij discussie over dit onderwerp in de Denktanks en Gemeenteraad te voorkomen wordt voorgesteld eerst een onderzoek te laten uitvoeren door een onafhankelijk en deskundig extern bureau en hun voorstellen af te wachten.

Ir. G. Schrijnemakers 19 febr. 2017

avatar

Geplaatst door Ir G.Schrijnemakers

Ger van den Broek

De oplossing ontlast zowel de traverse door Waalre dorp als de Eindhovenseweg, 'als' de verkeerslast op de Eindhovenseweg met 8000 voertuigen afneemt tot 13000 tot 14000 voertuigen is dit nog te druk om een 30 km weg te realiseren dus de reductie door de westparallel is verre van voldoende. Het ook niet reeel om dit door omliggende straten zoals Gestelse straat, Raadhuisstraat, Lissevenlaaan, Parklaan, Burg. Uyenstraat op te laten vangen.

17 mei 2017 om 19:22

Wim Louwers

Uitstekende reactie. Dit is de oplossing waarvoor indertijd de lokale werkgroep Leefomgeving en Verkeer heeft gepleit ondersteund door bevestigende onderzoeksrapporten. Een politiek gestuurde en opportunistische opstelling met betrekking tot de Westparallel heeft echter bestuurlijk tot andere besluiten geleid. Nu is het een illusie te bedenken dat het doorgaande verkeer substantieel afneemt in de woonkernen.

28 maart 2017 om 21:46

Plaats een reactie