Aanleg Westparallel niet meer ter discussie

31 mei 2017

Om met de realisatie van de plannen voor de Westparallel aan de slag te kunnen gaan, dient het Provinciaal InpassingsPlan Grenscorridor (PIP) N69 onherroepelijk te zijn. De provincie moet echter nog op twee punten ‘technisch herstellen’ voor goedkeuring van het plan.

De provincie had gehoopt dat het PIP N69 op 17 mei onherroepelijk zou worden verklaard. De Raad van State heeft uitvoerig naar de plannen gekeken en heeft de provincie op 10 van de 11 bezwaarpunten in het gelijk gesteld. De aanleg en inpassing van de nieuwe Westparallel staat hiermee in elk geval niet meer ter discussie. Wel moet de provincie nog twee punten technisch herstellen. De Raad van State heeft de provincie hiervoor een termijn van 20 weken gegeven.
De volledige informatie over de uitspraak is te vinden op de website van de Grenscorridor N69: http://www.grenscorridorn69.nl/nieuws/nieuwe-n69/item/aanleg-westparallel-niet-meer-ter-discussie
 

avatar

Geplaatst door gemeente Waalre

Plaats een reactie