Waalrese gemeenteraad beslist over plannen voor centrum Aalst

29 augustus 2017

Op 5 september wordt in de Waalrese gemeenteraad oordeelsvormend gesproken over de toekomst van het dorpshart van Aalst. Als de raad in de vergadering van 19 september positief beslist, kan het college opdracht geven voor de verdere uitwerking van de plannen.

Het centrum van Aalst groener, veilig, leefbaar en levendig maken. Dat wil het College van Waalre met de plannen zoals beschreven in de Gebiedsvisie Centrum Aalst. Als de visie wordt vastgesteld is dat een belangrijke vervolgstap op weg naar de herinrichting van de Eindhovenseweg en de ontwikkeling van het centrum van Aalst.

‘Geef ons ons dorp terug’

‘Wij willen ons dorp weer terug’. Deze nadrukkelijke wens werd begin 2016 uitgesproken tijdens een door de raad georganiseerde bijenkomst van honderd Waalrenaren. Daarop vroeg de gemeente Waalre in januari 2017 aan haar inwoners mee te werken aan plannen om het hart van Aalst te verbeteren. De denktank van winkeliers, pandeigenaren, inwoners en omwonenden formuleerde een stevige ambitie. Een centrum dat leefbaar, herkenbaar, zichtbaar, bereikbaar, levendig en compact, maar vooral ook van hoge kwaliteit is.

Een impressie van de plannen

De Eindhovenseweg wordt zo ingericht dat het langzaam verkeer zoveel mogelijk ruimte krijgt. De weg krijgt de look en feel van een 30 kilometer gebied (formeel kan het geen 30km weg worden omdat daarvoor de verkeersintensiteit ook na de aanleg van de nieuwe Westparallel te hoog blijft). Door het meer in te richten als een laan wordt de verkeersintensiteit wel fors verlaagd. Het centrum zal goed bereikbaar zijn voor de bus en deze gaat in de plannen door slimme technologie zo rijden, dat geen extra busbaan nodig is.
Het nieuwe centrum wordt compacter en goed zichtbaar door een heus plein aan de Eindhovenseweg te maken. Daardoor opent het centrum zich als het ware voor de Eindhovenseweg en wordt voor passanten duidelijk dat het in Aalst prettig verblijven is. De automobilist voelt dat hij zich op een plein begeeft. Door het plein verbetert ook de verbinding tussen het centrum van Aalst en Ekenrooij. Op het autovrije deel is ruimte voor horeca en terrassen, groen en een echte eyecatcher die het plein meer karakter en iets herkenbaars geeft.

In de plannen wordt het plein gezoneerd. Naast het compacte en gezellige autovrije deel wordt het zuidelijke deel van het plein meer ingericht als gebied voor detailhandel en andere publiekstrekkende functies. Hier komt een eenrichtingsstraatje waar de auto in kan en incidenteel kan parkeren. Er zijn winkels die baat hebben bij een betere bereikbaarheid en hierdoor ontstaat in een deel van het centrum meer bedrijvigheid. Ook versterkt het de bereikbaarheid van de grotere parkeerplaatsen rond het centrum.

Samenhang aanleg Westparallel

De plannen voor het centrum van Aalst hangen nauw samen met de al langlopende plannen voor de aanleg van de Westparallel (nieuwe verbinding N69 Belgische grens – Eindhoven). De provincie verwacht dat de uitspraak van de Raad van State hierover positief zal uitvallen en heeft vooruitlopend hierop inmiddels de aanbestedingsprocedure gestart. Zodra de Westparallel is gerealiseerd - en er dus veel verkeer via deze nieuwe weg zal worden afgewikkeld - wil Waalre starten met de herinrichting van de doorgaande wegen door het centrum van Aalst en Waalre.

avatar

Geplaatst door

Plaats een reactie