Groen licht voor visie herinrichting centrum Aalst

28 september 2017

De gemeenteraad van Waalre heeft eind september na een uitgebreide discussie ingestemd met de Integrale visie dorpshart Aalst. De raad die aanvankelijk op onderdelen kritisch was over de plannen voor de herinrichting van Den Hof en de Eindhovenseweg, stemde uiteindelijk unaniem in met een gewijzigde en aangevulde visie. Twee denktanks met daarin winkeliers, vastgoedeigenaren, omwonenden, aanwonenden en inwoners hebben gezamenlijk deze visie ontwikkeld.

Wethouder José van Dijk was verheugd met het besluit van de raad. Ze vergelijkt het proces met een ‘trein die is gaan rijden en die best wat meer naar links of rechts kan, maar niet tot stilstand mag komen’. “Er moet echt stevig heringericht worden om het centrum leefbaar, veilig en oversteekbaar, zichtbaar levendig te maken.” Gelukkig ziet ook de raad deze urgentie en ziet zij de visie als een kans om de twee opgaves (herinrichting Den Hof en de Eindhovenseweg) in samenhang met elkaar op te pakken.
 

Duurzame ontwikkeling

De kritiek van de raad richtte zich vooral op de vraag of en in welke vorm de auto terug moet op het zuidelijk deel van Den Hof. In de gewijzigde visie is opgenomen dat naar de inrichting van dit deel van het plein een nader onderzoek moet komen. Ook wil de raad meer aandacht voor een duurzame ontwikkeling van zowel de openbare ruimte als het vastgoed. En een meer nadrukkelijke betrokkenheid van de raad in dit proces.
 

avatar

Geplaatst door gemeente Waalre

Rick

Ik gok zomaar 13.000. En dat is een aanname. Het verkeersaanbod zal voorlopig nog niet echt afnemen.
In Valkenswaard zie je dat door 'ontmoedigingsbeleid' het aanvankelijk de bedoeling was om verkeer te weren door het centrum van Valkenswaard. De praktijk blijkt anders.
Komt nog bij dat al die navigatiesystemen in omloop nog gewoon de oude wegen aangeven en updaten van deze systemen mondjesmaat gebeurd.
Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Ben tevens aanwonende.

8 december 2017 om 13:15

Bas

Is de afname van het aantal motorvoertuigen van 21.000 naar 13.000 of 1300? Het staat niet goed in het artikel.

17 oktober 2017 om 16:29

Plaats een reactie