Denktank Waalre eens over uitgangspunten voor verkeer

1 november 2017

Op 24 oktober kwam de denktank Waalre-dorp bijeen om zich te buigen over de verkeersknelpunten en mogelijkheden om het verkeer over de Traverse af te laten nemen en sluipverkeer zoveel mogelijk te weren. De leden hadden als huiswerk meegekregen om zoveel mogelijk concrete ideeën  te bedenken die deze verkeersknelpunten kunnen oplossen. Daaraan was goed gehoor gegeven.

Lid van de denktank Bart Paarhuis gaf een presentatie waarin hij even terugblikte op de vorige bijeenkomst. “Iedereen woont in een andere straat en ervaart verschillende vormen van verkeersoverlast. We moeten redeneren vanuit een gemeenschappelijk dorpsbelang: we willen allemaal meer woongenot.” Dit gezamenlijke doel, meer woongenot, kan bereikt worden door drie uitgangspunten:
- Minder auto’s door het dorp
- Minder files in de dorpskern
- Lagere snelheden van het verkeer dat door het dorp gaat.
Alle denktank-leden waren het hier mee eens en schaarden zich achter deze uitgangspunten.

Lijst met ideeën

Vervolgens gaven de denktankleden één voor één een toelichting op de ideeën die zij bedacht hadden om bovenstaande uitgangspunten te bereiken. Er bleek veel overlap in deze ideeën te zitten. Zo was iedereen het er over eens dat de snelheid in de bebouwde kom teruggebracht moet worden naar 30 km/u. Ook over een doseringssysteem buiten de bebouwde kom dacht men hetzelfde. Over de vorm van dit doseringssysteem verschilde men dan weer van mening evenals de manier waarop een snelheid van 30 km/u bereikt kan worden: wel of geen drempels? Overeenstemming was er ook over een constante snelheid van het verkeer door het dorp en het idee dat de ‘auto te gast’ is. Zo ontstond er een lijst met in totaal bijna 30 ideeën.

Huiswerk voor eind november

Zowel de denktank-leden als projectleider Toine Schoester waren erg tevreden over de resultaten van deze bijeenkomst. Toine: “De leden hebben heel serieus over de problematiek en mogelijke oplossingen nagedacht. De opbrengst van deze bijeenkomst is van hoge kwaliteit. Het is fijn om te merken dat de leden over veel zaken op één lijn zitten.” Het huiswerk dat de leden voor de volgende bijeenkomst eind november hebben meegekregen is om concrete maatregelen te bedenken waarmee de ideeën die zijn opgehaald werkelijkheid kunnen worden.

avatar

Geplaatst door gemeente Waalre

Plaats een reactie