Denktanks zetten stappen: Aalst

8 december 2017

De denktanks Aalst en Waalre hebben na oplevering van de integrale visie dorpshart Aalst verdere stappen gezet op weg naar de Nota van Uitgangspunten, de basis voor het voorlopig ontwerp.

De denktank Aalst heeft eind september de kansen en belemmeringen van de huidige N69 en de toekomstige weg besproken. Dat gebeurde aan de hand van luchtfoto’s. De gemaakte opmerkingen zijn toegevoegd aan de luchtfoto’s en in de sessie van eind november verder doorgesproken. Het ingedikte overzicht van ideeën en maatregelen wordt benut voor de Nota van Uitgangspunten (de basis voor het ontwerp).

Creatief ontwerp

Leden van de denktank praatten uitgebreid over het voorkomen van sluipverkeer via de ventweg, de mogelijkheden voor openbaar vervoer, het gebruik van groen langs de weg en denktank-lid Madeleine Middeldorp presenteerde een creatief ontwerp voor het deel van de Eindhovenseweg bij het kruispunt bij Den Hof. Het werd enthousiast ontvangen door de denktankleden en wordt ook meegenomen als input voor de Nota van Uitgangspunten.

In de gebiedsvisie wordt de weg zo ingericht dat de automobilist over de Eindhovenseweg voelt dat deze over een plein rijdt.  Voetgangers en fietsers krijgen volop de ruimte. Langs de Eindhovenseweg wordt ingezet op maximale ruimte. De aansluiting Ekenrooi-centrum wordt voor fietsers comfortabel. De afwaardering van de Eindhovenseweg naar een 30 kilometer gebied is niet realistisch. Berekeningen laten zien dat de afname van het aantal motorvoertuigen na aanleg van de Westparallel en herinrichting van de Eindhovenseweg maximaal van 21.000 naar 13.000 voertuigen per etmaal is.

Apart proces

De herinrichting van de weg en de ontwikkeling van Den Hof (project Vitaal Dorpshart Aalst) gaan binnenkort een apart proces doorlopen. Bij beide processen worden inwoners en ervaringsdeskundigen betrokken en de leden van de denktank Aalst is dan ook de vraag voorgelegd of zij bij een of beide processen betrokken willen blijven.
 

avatar

Geplaatst door

Pieter

Gaat het knijpen van het verkeer over de Eindhovenseweg (Pleingevoel) niet voor extra (sluip)verkeer zorgen op de Burgemeester Mollaan, Lannoylaan, Raadhuisstraat, Koningin Julianalaan en Parklaan/Lissevenlaan?

11 december 2017 om 13:17

Plaats een reactie