Denktanks zetten stappen: Waalre-Dorp

8 december 2017

De denktanks Aalst en Waalre-dorp hebben na oplevering van de integrale visie dorpshart Aalst verdere stappen gezet op weg naar de Nota van Uitgangspunten, de basis voor het voorlopig ontwerp. 

Zo is Denktank Waalre-dorp het in oktober grotendeels eens geworden over uitgangspunten voor verkeer en hebben de leden deze eind november vertaald in concrete maatregelen die moeten bijdragen aan het realiseren van de uitgangspunten. Zo is specifieker gemaakt hoe de denktank minder verkeer in de kernen, lagere snelheden en betere verkeersafwikkeling wil realiseren.

Compacte lijst

De maatregelen zijn concreter gemaakt en er is samen gekeken waar prioriteit ligt en hoe de verschillende maatregelen zich tot elkaar verhouden. De lijst met ongeveer dertig ideeën is hiermee teruggebracht tot een compacte lijst met maatregelen, die verder onderzocht gaat worden. Zo wordt er een verkeermodel gemaakt waarmee het effect van de maatregelen onderzocht kan worden en wordt er verder onderzoek gedaan naar gebruik van de fiets en openbaar vervoer. In januari komt de denktank samen om na te denken over de openbare ruimte en komt er een sessie over duurzaamheid.

Lid van de denktank Bart Paarhuis: “Iedereen woont in een andere straat en ervaart verschillende vormen van verkeersoverlast. We moeten redeneren vanuit een gemeenschappelijk dorpsbelang: we willen allemaal meer woongenot.”

Dit doel kan bereikt worden door drie uitgangspunten:

  • Minder auto’s door het dorp
  • Minder files in de dorpskern
  • Lagere snelheden van het verkeer dat door het dorp gaat.

Alle denktank-leden waren het hier mee eens en schaarden zich achter deze uitgangspunten.

Auto te gast

Zo was iedereen het er over eens dat de snelheid in de bebouwde kom teruggebracht moet worden naar 30 km/u. Ook over een doseringssysteem buiten de bebouwde kom dacht men hetzelfde. Over de vorm van dit doseringssysteem verschilde men dan weer van mening evenals de manier waarop een snelheid van 30 km/u bereikt kan worden: wel of geen drempels? Overeenstemming was er ook over een constante snelheid van het verkeer door het dorp en het idee dat de ‘auto te gast’ is.

Eén lijn

Zowel de denktank-leden als projectleider Toine Schoester waren erg tevreden over de resultaten van deze bijeenkomst. Toine: “De leden hebben heel serieus over de problematiek en mogelijke oplossingen nagedacht. De opbrengst van deze bijeenkomst is van hoge kwaliteit. Het is fijn om te merken dat de leden over veel zaken op één lijn zitten.”
 

avatar

Geplaatst door

Lathouwers

Mooi dat een denktank tot uitgngspunten komt die 40 jaar geleden ook al aan de orde waren. Minder autos (dus ook minder files) en lagere snelheid kunnen m.i. enkel gerealiseerd worden door een rigoureuze aanpak en niet met kosmetische aanpassingen dan wel gebodstekens (e.g. snelheidsbeperking waar door velen geen gehoor aan wordt gegeven) zonder repressieve (lees camera's) maatregelen.

12 december 2017 om 11:20

Nan Zevenhek

Welke mogelijkheden zijn er om de weg visueel te versmallen, zodat de weg onveiliger lijkt, maar niet onveiliger is.
Bijvoorbeeld door het plaatsen van heggen langs de weg. Dat ziet er ook veel mooier uit.

11 december 2017 om 16:09

Plaats een reactie