Raadswerkgroep ingesteld

8 december 2017

Bij het goedkeuren van de Integrale visie dorpshart Aalst heeft de gemeenteraad aangegeven intensief betrokken te willen worden bij de herinrichting van de Eindhovenseweg. Op 7 december heeft de gemeenteraad daarvoor een raadswerkgroep ingesteld die zich met dit onderwerp gaat bezighouden.

Een afvaardiging van alle fracties in de raad zal in december en januari een aantal keer bij elkaar komen en hierbij ook de ideeën van de denktanks bespreken. De uitkomsten van de raadswerkgroep en de ideeën van de denktanks worden gebruikt voor de volgende stap: de formulering van de Nota van Uitgangspunten

Planning

De voorlopige planning is afgestemd op het huidige scenario van de realisatie van de Westparallel en ziet er samengevat als volgt uit:

  • Twee bijeenkomsten raadswerkgroep oude raad, eerste kwartaal 2018
  • Twee bijeenkomsten raadswerkgroep en excursie met nieuwe raad, tweede kwartaal 2018
  • Vaststelling Nota van Uitgangspunten Duurzaam door Waalre en Den Hof voor het zomerreces van 2018
  • Vaststelling voorlopig ontwerp Traverse en herinrichting Eindhovenseweg, eind 2018
  • Vaststelling realisatiestrategie Den Hof, eind 2018
  • Voorbereiding realisatie en contracteren uitvoering Duurzaam door Waalre, 2019
  • Overdracht N69 en uitvoering Traverse en Eindhovenseweg, eind 2019 / begin 2020
avatar

Geplaatst door

Plaats een reactie