Impressie klankbordgroep Vitaal dorpshart Aalst

5 april 2018

Met circa twintig betrokken inwoners en ondernemers is op dinsdagavond 27 maart gesproken over de nota van uitgangspunten voor het project Vitaal dorpshart Aalst. Een belangrijke volgende stap op weg naar een toekomstbestendig centrum. De thema’s uit de eerder vastgestelde gebiedsvisie werden verder uitgewerkt en de aanwezigen discussieerden over onder andere de bereikbaarheid van het centrum, de uitstraling, duurzaamheid, bouwhoogtes, etc.

De gebiedsvisie heeft verschillende ambities: het centrum compact, levendig, zichtbaar en herkenbaar te maken. De inrichting van de gebouwde en openbare ruimte en bereikbaarheid te verbeteren. De gemeenteraad had bij het besluit over de gebiedsvisie ook nog meegegeven dat de thema’s duurzaamheid en de bereikbaarheid met de auto op Den Hof extra aandacht verdienen in de  nota van uitgangspunten.

Ontmoetingsplek

Er was in de denktank veel draagvlak voor de voorstellen om bepaalde zones te creëren in het centrum met horeca, winkels en wonen op verdieping en het aanbrengen van veel meer groen om zo tot een compact, uitnodigend centrum te komen. De aanwezigen waren het erover eens dat het een ontmoetingsplek en intiem centrum moet worden met hoogwaardige materialen waar mensen graag verblijven.

Auto

Wat langer ging het over het toelaten van de auto op Den Hof door een eenrichting doorgangsroute te maken waaraan mensen kort kunnen parkeren voor een snelle boodschap. De twee voorstellen met en zonder auto zorgden voor discussie. Ook de voorstellen over de bouwhoogtes zorgde voor gemengde reacties, waarbij vooral gepleit werd voor samenhang in de bouw.
De uitkomsten van deze sessie worden binnenkort gedeeld met de raadswerkgroep. Daarna wordt een concept nota van uitgangspunten gemaakt en zal er een vervolgsessie met de klankbordgroep plaatsvinden.

Bekijk de posters met voorstellen die gebruikt zijn tijdens de klankbordsessie.


 

avatar

Geplaatst door Femke Beijer

Plaats een reactie