Kennismaking wethouder Arno Uijlenhoet

22 augustus 2018

Voor wethouder Uijlenhoet, met Duurzaamheid door Waalre in zijn portefeuille, is Duurzaam door Waalre een cruciaal project om het woon- en leefklimaat in Waalre te verbeteren. “De plannen die we gaan uitvoeren zorgen voor minder verkeershinder, lawaai, geluids- en stankoverlast en voor vergroening en kwaliteitsverbetering van het centrum van Aalst. De inwoners mogen van mij verwachten dat dit project mijn volle aandacht heeft. Niet alleen de maatregelen in Aalst, maar ook  het terugdringen van het sluipverkeer in Waalre Dorp. Daar wil ik graag snel op gaan doorpakken. De betrokkenheid vanuit de denktanks bij deze planontwikkeling is groot en de leden hebben een belangrijke bijdrage geleverd in het proces. De komende maanden presenteer ik de plannen voor het terugdringen van sluipverkeer aan de gemeenteraad en voor het einde van het jaar volgt de Nota van Uitgangspunten voor zowel de Eindhovenseweg, Vitaal dorpshart Aalst en de verkeersituatie rondom de Traverse in Waalre-Dorp. Deze Nota van Uitgangspunten vormt de basis voor het voorlopig ontwerp, een belangrijke stap richting de uitvoering. Na de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten door de gemeenteraad gaan we een creatief proces in voor het ontwerpen van de concrete inrichting. De omgeving wordt hier natuurlijk ook bij betrokken. Zodra de Westparallel er ligt, kunnen we ook direct in Aalst doorpakken. We gaan hiermee het woon- en leefklimaat in Aalst en Waalre substantieel verbeteren met meer groen, minder doorgaand verkeer en leveren zo een bijdrage aan het oplossen van een regionaal leefbaarheids- en bereikbaarheidsprobleem.”

avatar

Geplaatst door Gemeente Waalre

Jack de Bruin

Gaarne zou ik de plannen die tot op heden getoond zijn, met name slopen van noordelijke deel van ¨"de muur" en het verplaatsen van de verkeerslichten om het lokale verkeer eerder te scheiden van het doorgaande verkeer en een doorrijverbod voor vrachtwagens in beide richtingen op de Valkenswaardse weg, z.s.m. gerealiseerd willen zien. De plannen zo als ze er nu zijn vind ik top. Dan hebben we eindelijk bereikt waar we 55 jaar lang voor gestreden hebben!!!!!!!!!!

25 augustus 2018 om 11:34

Plaats een reactie