Folder Duurzaam door Waalre

Gepubliceerd op 29-06-2019
Bekijk de folder Duurzaam door Waalre als document (PDF, 2.3 MB)

Wat is het project Duurzaam Door Waalre?

Het doel van het project Duurzaam door Waalre (DDW) is om het doorgaand verkeer met de komst van de nieuwe N69 maximaal uit onze gemeente te weren en naar deze nieuwe randweg te leiden. Zo willen we de leefbaarheid van onze kernen Waalre-dorp en Aalst structureel vergroten. De nieuwe N69 begint ten zuiden van Valkenswaard, loopt ten westen langs onze gemeente en sluit bij Veldhoven aan op de A67. Deze weg moet eind 2021 klaar zijn. Om te voorkomen dat (sluip)verkeer zich vanaf dat moment naar zijwegen van de Eindhovenseweg en naar Waalre-dorp gaat verplaatsen, moeten daar vóór die tijd verkeersmaatregelen worden getroffen. Vanaf het moment dat het doorgaand verkeer maximaal over de nieuwe N69 gaat, kunnen onze inwoners genieten van een duurzaam gezonde leefomgeving met meer ruimte en schonere lucht.

Deelproject ontwikkeling dorpshart Aalst (centrum Den Hof)

Om tot een duurzaam gezonde leefomgeving te komen is een leefbaar, herkenbaar, zichtbaar, bereikbaar en levendig dorpshart met een hoog kwalitatieve uitstraling nodig. Het hart moet blijven kloppen in het centrum van Aalst.

Door de aanpassingen aan de Eindhovenseweg en de vernieuwde inrichting van het centrum van Aalst (Den Hof) wordt het dorpshart weer zichtbaar voor passanten en krijgt het een aantrekkelijke uitstraling. Dat is belangrijk voor inwoners, winkeliers én ondernemers op Den Hof.

Deelproject herinrichting Eindhovenseweg Aalst

Om tot een duurzaam gezonde leefomgeving te komen, neemt de gemeente Waalre maatregelen op de Eindhovenseweg die ervoor zorgen dat er in 2023 het volgende is gerealiseerd:

 • Geen doorgaand vrachtverkeer meer over de Eindhovenseweg
 • Vermindering autoverkeer op de Eindhovenseweg met circa 40%
 • Auto is te gast in het centrum van Aalst; openbaar vervoer en fiets krijgen prioriteit boven het autoverkeer
 • Hoogwaardig Openbaar Vervoer tussen Eindhoven en Valkenswaard
 • Duurzame herinrichting van de openbare ruimte

Hierbij wordt al 2,5 jaar intensief samengewerkt met omwonenden en andere inwoners in een denktank om samen oplossingen te bedenken om bovenstaande doelen te bereiken.

Deelproject herinrichting Traverse Waalre-dorp

De Traverse is de naam voor het weggedeelte Heikantstraat binnen bebouwde kom, Wollenbergstraat, Bergstraat en Onze Lieve Vrouwedijk tot aan de rotonde Heistraat. Voorafgaand aan de aanpassingen aan de Eindhovenseweg, gaat de gemeente al maatregelen nemen om een afname van het doorgaand verkeer op de Traverse te bereiken. Samen met inwoners uit Waalre-dorp
die deelnemen in de denktank Waalre-dorp werkt de gemeente al 2,5 jaar samen om oplossingen te bedenken die dit bereiken. Daarbij gaan we uit van drie uitgangspunten:

 • Minder auto’s door het dorp
 • Minder files in de dorpskern
 • Lagere snelheden van het verkeer dat door het dorp gaat

Om tot een duurzaam gezonde leefomgeving te komen, neemt de gemeente maatregelen die ervoor zorgen dat er in 2022 het volgende is gerealiseerd:

 • Vermindering autoverkeer op de Traverse met circa 30%
 • Weren sluipverkeer in de straten rondom de Traverse
 • Inrichting naar de principes van 30 kilometer per uur

Schetsontwerpen Waalre-dorp

De schetsontwerpen van de Traverse die u kunt bekijken, zijn bedacht door de inwoners in de denktank. Zij zijn inmiddels 2,5 jaar met de gemeente aan het werk om oplossingen te bedenken om het verkeer op de Traverse terug te dringen en tegelijkertijd sluipverkeer op andere wegen te voorkomen. Het is een intensief en serieus proces wat heeft geleid tot een resultaat waar de denktanks volledig achter staan. De inwoners hebben ieder individueel een voor hen ideale indeling van de Traverse gemaakt, met behulp van knip- en plakvellen van verkeerskundig Buro Kragten. Uit deze lijst van voorstellen hebben zij gezamenlijk een top 4 gekozen die door dit buro is uitgewerkt in ontwerpen. Deze zijn op aanwijzing van de inwoners verfijnd en aangepast. De schetsontwerpen die u hier kunt bekijken zijn contouren en geven nog geen precieze invulling van de locatie van bomen of inritten etc. Dat wordt bij de uitwerking in een definitief ontwerp bepaald.

Schetsontwerpen Eindhovenweg

De schetsontwerpen van de Eindhovenseweg die u kunt bekijken, zijn bedacht door de inwoners in de denktank. Zij zijn samen met de gemeente 2,5 jaar aan het werk om oplossingen te bedenken om het verkeer op de Eindhovenseweg terug te dringen en oplossingen te bedenken voor een maximaal vrachtwagenverbod op deze weg. Het is een intensief en serieus proces waarbij de leden ieder individueel een voor hen ideale indeling hebben gemaakt. Daarna heeft een groep omwonenden van de Eindhovenseweg op basis hiervan zelf een ontwerp gemaakt waar alle leden van de denktank volledig achter staan. De schetsontwerpen die u hier kunt bekijken zijn contouren en geven nog geen precieze invulling van de locatie van bomen of inritten etc. Dat wordt bij de uitwerking in een definitief ontwerp bepaald.

Schetsen dorpshart Aalst (centrum Den Hof)

Voor de ontwikkeling en nieuwe inrichting van het dorpshart Aalst (centrum Den Hof) kunt u drie schetsen / ideeën bekijken. In de toekomst moet Den Hof een levendig, zichtbaar en bereikbaar dorpshart worden met een hoog kwalitatieve uitstraling. Dat is niet alleen voor inwoners maar ook voor de winkeliers en ondernemers op Den Hof belangrijk. Op 8 mei jl. was een creatieve ontwerpsessie ‘Dorpshart Aalst’. Drie ontwerpers, wethouder Arno Uijlenhoet en zes experts (deskundig op het gebied van vastgoed, mobiliteit
en duurzaamheid) waren aanwezig. Doel van de sessie was kijken of er verbetermogelijkheden zijn voor de plannen die in de ‘Gebiedsvisie Aalst centrum Eindhovenseweg’ beschreven waren. De schetsen van de ontwerpers kunt u vandaag bekijken. We horen graag van u naar welke schets uw voorkeur uitgaat.

Planning werkzaamheden

 • Aanleg Nieuwe N69: 2019 - 2021
 • Fase 1: eind 2019 - 2020, maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp
 • Fase 2: begin 2021 - eind 2021, herinrichting Traverse
 • Fase 3: 2021 maatregelen sluipverkeer Aalst
 • Fase 4: begin 2022 – 2023, herinrichting Eindhovenseweg nà opening Nieuwe N69