Het project

Duurzaam door Waalre gaat over de herinrichting van de Eindhovenseweg in Aalst en de Traverse in Waalre. Ook biedt de herinrichting van de Eindhovenseweg kansen voor het winkelcentrum Den Hof. Samen met haar inwoners wil de gemeente Waalre de leefbaarheid in de dorpskernen verbeteren. Het doel is om het groen, veilig en levendig te maken, passend binnen het grote project van de Grenscorridor N69.

Duurzaam door Waalre hangt nauw samen met het project Grenscorridor N69. De provincie Brabant is bezig met de aanleg van een nieuwe provinciale weg van de Belgische grens naar de A67/A2: de nieuwe N69. De grenscorridor N69 is een integrale gebiedsopgave die de leefbaarheid en bereikbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van het gebied rond Waalre/Aalst Valkenswaard wil verbeteren. Meer informatie over dit project vindt u op de website www.grenscorridorn69.nl en in het informatiecentrum aan de Braambos 5 in Westerhoven. Hier vindt u veel beeld- en kaartmateriaal over de nieuwe N69, de bijbehorende werkzaamheden, de (lokale) maatregelen die genomen worden en de investeringen die in het gebied worden gedaan. De nieuwe N69 is naar verwachting in 2019 klaar. Op dat moment gaat in Waalre de schop in de grond om de dorpskernen duurzaam te verbeteren.