De meedoenbijdrage wordt ook in 2019 automatisch verstrekt

Geplaatst op maandag 7 januari 2019

De bijdrage  is er om mee te kunnen doen aan activiteiten in het algemeen. Bijvoorbeeld voor een lidmaatschap van een (sport) vereniging of een bezoek aan een pretpark, een bezoek aan een museum, een abonnement op een dagblad of deelname aan een bingo.

De Meedoenbijdrage is er ook voor ouderen!

De bijdrage is bedoeld voor alle inwoners van 0 tot 100 jaar met een laag inkomen. Inwoners met een inkomen tot 115% van de bijstandsnorm en een vermogen onder de vermogensgrens komen in aanmerking voor de bijdrage. De bedragen worden onder de kop 'Bedragen per 1 juli 2018' nader toegelicht. De Meedoenbijdrage wordt éénmaal per kalenderjaar verstrekt.

Wanneer wordt de bijdrage automatisch verstrekt?

Als u de Meedoenbijdrage in 2018 heeft ontvangen en u ontvangt ook op 1 januari 2019 een uitkering van de gemeente Waalre, wordt de bijdrage over 2019 automatisch verstrekt. Dit betekent dat u voor 1 maart 2019 een bericht (beschikking) van de gemeente ontvangt. De Meedoenbijdrage wordt dan voor 1 april 2019 op uw bankrekening bijgeschreven. U hoeft zelf niets te doen en u hoeft de bijdrage niet aan te vragen.

Inkomstenverklaring

Als u in 2018 een Meedoenbijdrage heeft  ontvangen maar u ontvangt geen uitkering van de gemeente Waalre dan krijgt u eind januari 2019 een brief van de gemeente Waalre met een inkomstenverklaring. Als u deze inkomstenverklaring voor 22 februari 2019 ingevuld en ondertekend terugstuurt en u heeft geen vermogen en een inkomen van maximaal 115% van het minimum, wordt de bijdrage aan u verstrekt. U ontvangt hierover in maart 2019 een beschikking. Als u recht heeft op de bijdrage wordt deze voor 1 april 2019 op uw bankrekening bijgeschreven. Ook nu is het niet nodig om de Meedoenbijdrage aan te vragen. Wel moet u de inkomstenverklaring terugsturen!

Wanneer wordt de bijdrage niet automatisch verstrekt?

In alle andere situaties dan hierboven kunt u de Meedoenbijdrage 2019 aanvragen bij het Centrum voor Maatschappelijk Deelname (CMD) van de gemeente Waalre. Dit kan gedurende het gehele jaar. Het CMD is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 040-2282500. Op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur staan onze medewerkers u graag te woord. U kunt ook een e-mail sturen naar cmd@waalre.nl. Meer informatie over het CMD vindt u op onze pagina Centrum voor Maatschappelijke deelname.

Bedragen per 1 juli 2018

Aan genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend:

Netto maandinkomen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, exclusief vakantiegeld

Situatie Norm 115%
Netto maandinkomen 21 jaar tot pensioensgerechtigde leeftijd, exclusief vakantiegeld
Alleenstaande en alleenstaande ouder, die niet samenwonend is met 1 of meer volwassenen € 1.088,74
Echtpaar/gezin, beide jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd € 1.555,35

Netto maandinkomen pensioengerechtigde leeftijd, exclusief vakantiegeld

Situatie Norm 115%
Nettto maandinkomen pensioengerechtigde leeftijd, exclusief vakantiegeld
Alleenstaande € 1.225,16
Echtpaar/gezin

€ 1.675,00

Vermogensgrenzen

Vermogensgrenzen  
Alleenstaande € 6.020,00
Alleenstaande ouder, echtpaar/gezin € 12.040,00 

Meer nieuws