Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap

Geplaatst op dinsdag 12 februari 2019

Op woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten. Tegelijkertijd vindt de verkiezing voor het algemeen bestuur van de waterschappen plaats. Dat betekent dus 2 keer stemmen op 1 dag. Ga stemmen. Er valt wat te kiezen!

Provinciale Statenverkiezingen worden een keer in de 4 jaar gehouden waarbij leden rechtstreeks door de inwoners van de provincie worden gekozen. Een bijzondere bevoegdheid van de provinciale staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Dit gebeurt binnen 3 maanden na de verkiezingen voor de provinciale staten.

Een waterschap of hoogheemraadschap is een overheidsinstantie die in een bepaalde regio de waterhuishouding regelt. In de gemeente Waalre organiseren wij de verkiezingen voor het waterschap De Dommel.

Stemlokalen

In Waalre kunt u uw stem uitbrengen in 1 van de volgende vier stemlokalen:

  • Het Huis van Waalre, Koningin Julianalaan 19
  • Ontmoetingscentrum Het Klooster, Hoogstraat 6
  • Zalencentrum 't Hazzo, Trolliuslaan 7
  • Ontmoetingscentrum De Pracht, De Pracht 2

Op uw stempas staat een stemlokaal in uw buurt genoemd, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als u liever in een ander stemlokaal wilt gaan stemmen, dan kan dat. De stemlokalen zijn open van 07:30 tot 21:00 uur. Alle stemlokalen zijn rolstoeltoegankelijk.

Centraal tellen stemmen

De gemeente Waalre neemt in 2019 deel aan het experiment 'Centrale stemopneming'.

Wat houdt het experiment in?

In een gemeente die meedoet aan het experiment met centraal tellen, verrichten de stembureaus na sluiting van de stemming om 21:00 uur in het stemlokaal alleen een voorlopige telling; uitsluitend op lijstniveau. Op grond daarvan kan op de avond van de stemming een voorlopige uitslag van de verkiezing bekend worden gemaakt. Pas de volgende dag (donderdag 21 maart) worden op een centrale locatie, namelijk in Het Huis van Waalre, de op de kandidaten uitgebrachte stemmen geteld. Doel van de centrale stemopneming is het telproces betrouwbaarder, transparanter en dus beter controleerbaar te maken.

Meer nieuws