Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Geplaatst op dinsdag 12 maart 2019

Als u door financiële omstandigheden veel moeite heeft om de belastingaanslag te betalen, kunt u voor de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing kwijtschelding aanvragen. Dat moet u doen binnen 6 weken na ontvangst van het aanslagbiljet. U krijgt dan uitstel van betaling. Als u ná 6 weken een verzoek om kwijtschelding aanvraagt, moet u de aanslag binnen de betalingstermijn betalen.

U komt in aanmerking voor kwijtschelding als uw inkomen gelijk of lager is dan de bijstandsnorm en u niet in het bezit bent van vermogen.
U kunt voor meer informatie contact opnemen met het Centrum voor Maatschappelijke Deelname via tel: 040– 2282500.

Automatische toets Inlichtingenbureau

Als u de gemeente eerder toestemming heeft gegeven om uw kwijtscheldingsverzoek te toetsen via het Inlichtingenbureau, ontvangt u op tijd een bericht van de gemeente of u kwijtschelding krijgt.

Meer nieuws