Sloop zalengedeelte 't Hazzo

Geplaatst op dinsdag 16 april 2019

De westzijde van 't Hazzo, het gedeelte met de theaterzaal en andere ontmoetingsruimten, wordt binnenkort gesloopt. De werkzaamheden starten op 29 april 2019 en zijn uiterlijk 29 mei 2019 klaar. Jansen Infra BV uit Son voert de sloopwerkzaamheden duurzaam uit: alle materialen worden gescheiden, zodat deze zoveel mogelijk kunnen worden hergebruikt.

De sporthal, kleedruimtes met douches en de foyer met de bar en keuken van 't Hazzo blijven voorlopig behouden, tot het moment dat de nieuwe kantine/ontmoetingsruimte is gerealiseerd. Om de foyer af te sluiten wordt een tijdelijke wand gebouwd. Door de sloop kan het terrein dat vrijkomt bouwrijp gemaakt worden voor de woningbouw die er gepland is. Het vrijkomende terrein wordt tijdelijk netjes ingericht. De omwonenden zijn per brief geïnformeerd over de sloop.

Nieuwe woningen

In 2019 worden het ontwerpproces voor zowel de ombouw van de sporthal 't Hazzo, als de geplande woningbouw afgerond. De gebruikers van 't Hazzo en omwonenden zijn via diverse sessies betrokken bij deze ontwerpplannen. Ook in het vervolgproces worden zij actief betrokken. Op 3 september 2019 worden de plannen voor de ombouw van de sporthal 't Hazzo in een integraal voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad, inclusief de keuze van de locatie van de ingang en de exploitatie van het gebouw. Nadat dit besluit is genomen en het uiteindelijk ontwerp gereed is, start de gemeente de benodigde vergunningsprocedure. De gemeente hoopt dat de bouw van de nieuwe woningen en de ombouw van de sporthal in 2020 kunnen starten.

Meer nieuws