Energieloket voor woningverbeterplan

Geplaatst op dinsdag 6 augustus 2019

Het 'Energieloket' is er voor inwoners van Waalre om hen te helpen met het verduurzamen van hun woning. Speciaal voor particuliere woningeigenaren uit Waalre stelt de gemeente een energieadvies tegen gereduceerd tarief beschikbaar. Waarom? Een zuinige woning is beter voor het klimaat, maar ook voor het wooncomfort én uw energierekening.

Wat is een woningverbeterplan?

Voor € 75,00 neemt een energieadviseur een huis onder de loep. De woningeigenaar ontvangt een uitgebreid woningverbeterplan. Hierin kijken we niet alleen naar de bespaarkansen, maar houden we ook rekening met de bespaardoelen en woonwensen van de huiseigenaar. Het woningverbeterplan bestaat uit een overzicht van concrete maatregelen, de bijbehorende investeringen, eventuele subsidies en terugverdientijd. Daarbij worden ook mogelijke (lokale) leveranciers aangedragen.

Hoe werkt het:

  1. Via de website van Energieloket Zuidoost Brabant kunt u een formulier insturen
  2. De uitvoerende partij, Susteen, neemt contact met u op
  3. U betaalt een bedrag van € 75,00
  4. Een gespecialiseerd adviseur van Susteen komt bij u langs om het huis, de bespaardoelen en uw woonwensen in kaart te brengen
  5. U krijgt een woningverbeterplan met hierin concrete bespaarmogelijkheden en maatregelen

Over Susteen en het regionaal Energieloket

De gemeente heeft 2 partners die ondersteunen bij de uitvoering van het woningverbeterplan: Susteen en het regionaal Energieloket. Via het Energieloket kan het energieadvies worden aangevraagd, en Susteen is de partij die uitvoert. Voor vragen over dit initiatief, kunt u contact opnemen met Susteen via telefoonnummer 088-3334424.

Meer nieuws