Vrijwilligerspenning Waalre 2019

Geplaatst op dinsdag 10 september 2019

Elk jaar reikt de gemeente Waalre vrijwilligerspenningen uit aan vrijwilligers die voorgedragen worden door vrijwilligersorganisaties uit Waalre. Vrijwilligersorganisaties en verenigingen hebben hierover een brief en/of mail ontvangen van de gemeente. U kunt personen die hiervoor in aanmerking komen opgeven tot 1 oktober 2019.

Mocht u niets ontvangen hebben en toch vrijwilligers voor willen dragen, dan kunt u hierover contact opnemen met het Gemeentelijk Contact Centrum via telefoonnummer 040-2282500 of via e-mail gemeentecontactcentrum@waalre.nl.

Alle informatie wordt u dan toegestuurd of gemaild.

Voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de vrijwilligerspenning zijn:

  1. Men moet in Waalre woonachtig zijn, of lid van een Waalrese vereniging of instelling
  2. Men moet als vrijwilliger op organisatorische en/of bestuurlijke wijze minimaal 8 jaar vrijwilligerswerk hebben verricht of een bijzondere prestatie hebben geleverd
  3. Het vrijwilligerswerk dient gericht te zijn op het goed functioneren van personen, verenigingen en/of organisaties
  4. De vereniging of organisatie staat ten dienste van de gemeenschap
  5. Het werk dient vrijwillig te zijn en niet gekoppeld aan een geldelijke of stoffelijke tegenprestatie
  6. Het werk dient zeer regelmatig (wekelijks/maandelijks) en in het grootste gedeelte van het jaar te worden uitgevoerd of een groot aantal uren (intensief) in korte tijd. De tijdsinvestering van de vrijwilliger dient aanzienlijk te zijn
  7. De voorgedragen persoon heeft nog niet eerder een vrijwilligerspenning ontvangen

De vrijwilligerscommissie toetst de aanvragen op deze voorwaarden. Op vrijdag 13 december 2019 reikt wethouder van Holstein tijdens een feestelijke bijeenkomst in Het Huis van Waalre de penning uit aan de genomineerden.

Meer nieuws