Werkzaamheden in de bossen bij de Meertjesven

Geplaatst op dinsdag 15 oktober 2019

Vanaf half oktober start Bosgroep Zuid Nederland in opdracht van gemeente Waalre met werkzaamheden in de bossen ten noorden en westen van de Meertjesven.

Tijdens de werkzaamheden worden bomen verwijderd om zo andere bomen, struiken en kruiden meer ruimte te geven.

Vitalere bomen en meer variatie in bos

Als een boom meer ruimte krijgt, gaat deze beter groeien en wordt dikker, stabieler en vitaler. In verschillende bosvakken worden ook open plekken gemaakt. In deze open plekken is ruimte voor een nieuwe generatie bos. Door deze aanpak verandert het bos langzaam maar zeker richting een meer gevarieerd bos, met meer variatie in boomsoorten, leeftijden, diameters en hoogtes. Hierdoor ontstaan afwisselingen in hoog en laag, dichte en meer open gebieden, waardoor het leefgebied aantrekkelijker wordt voor een verscheidenheid aan planten en dieren. Maar ook voor de bezoeker; de belevingswaarde van de natuur wordt sterk vergroot.

Werkzaamheden

Oogstmachine in actie in bosDe werkzaamheden worden uitgevoerd met een oogstmachine die de bomen verwijderd, ontdoet van de zijtakken en de stam in stukken zaagt. De gezaagde stukken worden verzameld en naar de houtverwerker gebracht. De takken van de verwijderde bomen blijven achter in het bos. In deze takken en soms stamstukken is een grote hoeveelheid voedingstoffen opgeslagen. In het dode hout leven talrijke soorten schimmels (paddenstoelen), bacteriën en insecten. Zij maken van het dode hout een voedselrijke humuslaag. Daarnaast is het een schuilmogelijkheid voor dieren. Het dode hout wordt bewust achtergelaten in de bossen, omdat het een onmisbare rol speelt in het ecosysteem.

Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer

Bij de uitvoering van de bosbeheermaatregelen wordt gewerkt volgens de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Deze gedragscode schrijft voor dat flora en fauna wordt ontzien, bijvoorbeeld roofvogelnesten, spechten(nest) bomen, mierennesten, holen en zeldzame planten.

De werkzaamheden starten half oktober en zullen naar verwachting half november afgerond zijn. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Bosgroep Zuid Nederland, via telefoonnummer 040-2066360.

Meer nieuws