Initiatief voor Waalre

Geplaatst op maandag 6 januari 2020

Heeft u als inwoner van Waalre een goed idee voor de verbetering van de woon- en leefomgeving? Dan kunt u dit idee indienen als burgerinitiatief.

Het kan een idee zijn voor uw buurt, wijk of voor heel Waalre. Deel het idee met de gemeente. Wij denken graag met u mee. Via de pagina Burgerinitiatief kunt u uw idee met ons delen.

Voorwaarden

Een burgerinitiatief moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het initiatief ligt bij de inwoners van Waalre
  • Het heeft een positieve invloed op de inwoners en omgeving van Waalre
  • Het heeft geen winstoogmerk
  • Het eigenaarschap van het initiatief ligt bij u als inwoners. De gemeente kan hierbij een ondersteunende rol hebben door u door te verwijzen naar de juiste mensen of organisaties. Bijvoorbeeld door haar netwerk te benutten of haar kennis in te zetten om uw initiatief verder te brengen. Op de pagina Burgerinitiatief vindt u ook een aantal voorbeelden van geslaagde burgerinitiatieven

Inwonerspanel

Wilt u als inwoner van de gemeente Waalre graag uw mening geven over zaken die spelen binnen de gemeente? Meld u dan nu aan als lid van het inwonerspanel. Het panel telt inmiddels bijna 750 leden. Als lid van het inwonerspanel bent u een belangrijke informatiebron voor de gemeente Waalre. Hoe meer we weten wat u belangrijk vindt voor uw buurt, wijk en het dorp, hoe beter we daarop kunnen inspelen. Zo'n 4 keer per jaar wordt er een vragenlijst uitgezet met belangrijke onderwerpen zoals leefbaarheid, veiligheid en wonen. U kunt zich aanmelden via www.inwonerspanelwaalre.nl

Meer nieuws