Verantwoord sporten in Waalre

Geplaatst op woensdag 29 april 2020

Vanaf 29 april mogen kinderen/jongeren t/m 18 jaar weer onder begeleiding in de buitenlucht gaan sporten. Voor jongeren van 13 t/m 18 jaar geldt de voorwaarde dat ze 1,5 meter afstand moeten houden. Premier Rutte heeft gemeenten opgeroepen om de regie te nemen en samen met de lokale sportverenigingen/sportaanbieders te kijken naar de mogelijkheden. Doel is om zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans te geven om mee te sporten. Ook voor niet-leden.

Oproep lokale sportverenigingen en sportaanbieders

Kinderen in beweging krijgen is nu belangrijker dan ooit. Vanuit de gemeente Waalre is  per mail een oproep gestuurd naar alle verenigingen/sportaanbieders die er op ingericht zijn om activiteiten te organiseren voor kinderen en jongeren t/m 18 jaar. We hebben ze gevraagd om een activiteit voor niet-leden aan te leveren. Dit gebeurt binnen het project ‘Sjors Beats Corona’. Geen activiteit aangemeld als sportvereniging of sportaanbieder? Dit kan nog altijd via de website: www.sjorssportief.nl. Op deze manier kunnen we samen een belangrijke bijdrage leveren om sporten voor onze kinderen / jongeren mogelijk te maken.

Inschrijven sportactiviteiten vanaf 4 mei

Vanaf maandag 4 mei hebben (ouders/verzorgers van) kinderen/jongeren de mogelijkheid om zich in te schrijven via www.sjorssportief.nl voor sportactiviteiten naar keuze. Dit is ook via onze social media kanalen en op de website kenbaar gemaakt. Inschrijven via de website van Sjors Sportief is verplicht, zodat de verenigingen rekening kunnen houden met de toeloop van het aantal kinderen in verband met de geldende protocollen.

Meer nieuws