Eerste volledig digitale raadsvergadering Waalre

Geplaatst op vrijdag 15 mei 2020

Op 12 mei was de eerste digitale en rechtsgeldige vergadering van de gemeenteraad. Op de agenda stonden 21 agendapunten. Dat vereist een goede organisatie vooraf. Raadsgriffier Wouter Ernes: “Raadsleden konden thuis inloggen. Vooraf konden vragen worden ingebracht, zodat het mogelijk was deze voor te bereiden. Ook vroegen we alvast wie namens de fracties over de verschillende onderwerpen het woord wilde voeren. Het was helder waar we deze avond mee aan de slag gingen en de spelregels werden vooraf afgesproken en gedeeld. De raad hecht aan enerzijds een ordelijke voorbereiding voor zo’n eerste keer en anderzijds een vrij en levendig verloop van het lokale politieke proces. Het was een uitdaging om duidelijk kaders te bepalen, met maximale vrijheid voor de discussie.”

Hoe bedrijf je politiek in een virtuele omgeving?

Virtueel vergaderen is natuurlijk even wennen voor iedereen. Hoe bedrijf je op afstand politiek? Hoe gaat het debat via een scherm? Hoe wordt er ingesproken? Over al deze punten had het presidium van de gemeenteraad met de burgemeester en de griffier nagedacht en de mogelijkheden waren in het programma voor de avond verweven. Zo was technisch geregeld dat inwoners die dat wilden veilig konden worden toegelaten om in te spreken. Ook was er nadrukkelijk ruimte voor discussie, binnen de afgesproken vergaderregels. Je kunt namelijk niet afwachten wie wat wanneer zegt. Raadsgriffier Wouter Ernes gaat ervan uit dat de voorbereiding, vooraf gedeeld met alle betrokkenen, heeft bijgedragen aan het goede verloop van de vergadering: “De eerste reacties van de deelnemers waren dat er voldoende ruimte voor ieders inbreng is ervaren. Ook zijn alle 21 agendapunten behandeld. Eerlijk gezegd weet ik niet of we dat in een reguliere, fysieke vergadering voor elkaar hadden gekregen.”

Eerste keer volledig digitaal

Het was een eerste keer en in het begin kwam het geluid niet door op de livestream. Uiteindelijk was iedereen verstaanbaar. De vindbaarheid van de uiteindelijke livestream mocht ook prominenter aanwezig zijn. John Bijl keek de vergadering de volgende ochtend terug. Bijl is directeur van het Periklesinstituut en columnist van Binnenlands Bestuur. Hij bracht onlangs het ‘Handboek voor lokale politiek in een virtuele omgeving’ uit, waarvan in Waalre dankbaar gebruik is gemaakt. Bijl: “In deze raadsvergadering zag ik een duidelijke politieke gedachtewisseling, die helder is overgekomen en waarin volgens mij iedereen ruimte had zijn zegje te doen.” Een mooie conclusie.

Op afstand keken in totaal 248 bezoekers naar de livestream van de raadsvergadering op 12 mei. In de speciale appgroep, waarin de raadsleden het woord konden vragen, werden tijdens de raadsvergadering 137 berichtjes gestuurd. Alle vergaderdeelnemers hebben een evaluatie ontvangen, de resultaten daarvan worden ingezet om de vergaderingen te verbeteren. Voor de komende twee vergaderingen tot het zomerreces worden mogelijkheden bekeken hoe, met inachtneming van de preventiemaatregelen van het RIVM, toch fysiek vergaderd kan worden. Een afweging van ervaringen en leerpunten uit deze eerste geheel digitale vergadering wordt meegenomen voor de toekomst.

Meer nieuws