Afspraken over Het Klooster blijven staan

Geplaatst op vrijdag 29 mei 2020

Begin deze week ontvingen we verontrustend nieuws van de investeerders in Het Klooster. Futuris zou zich terugtrekken als actieve beheerder. Tegelijkertijd vernamen wij dat de investeerders de afspraken met de gemeente willen nakomen. Om aan te geven dat wij op de hoogte zijn van deze ontwikkeling en de investeerders aanspreken op de gemaakte afspraken, hebben wij de Raad geïnformeerd.

De gemeente heeft contractuele afspraken met de investeerders van Het Klooster over de realisatie van een woonzorg-concept inclusief het beschikbaar stellen van minimaal 450 m2 ontmoetingsruimte voor inwoners en verenigingen. Deze afspraken blijven staan. Ondanks dat de gemeente na verkoop van het Klooster geen eigenaar meer is van het pand wordt er nadrukkelijk op toegezien dat de gemaakte afspraken met de investeerders uitgevoerd worden.

Op dit moment zijn de investeerders op zoek naar een alternatieve organisatie om het beheer van Het Klooster en het woonzorg-concept in te vullen. Met onze opstelling geven we invulling aan ons beleid om in iedere kern een gemeenschapsvoorziening te hebben waarvan inwoners en verenigingen gebruik kunnen maken. Specifiek voor Het Klooster hebben we hiervoor ook de tarieven geharmoniseerd met die in het Huis van Waalre.

“Het Klooster is een ontmoetingsplek waarin het gemeenschapsgevoel sterk terug te vinden is. We garanderen als investeerders dat we de afspraken met de gemeente nagekomen.” Aldus Peter van Brussel, één van de investeerders in Het Klooster. Wethouder Uijlenhoet: “Met de verkoop van Het Klooster is weliswaar onze rol veranderd en hebben we als gemeente geen directe lijnen meer met de beheerder en de gebruikers van Het Klooster. We hebben er echter alle vertrouwen in dat de investeerders de gemaakte afspraken op een goede manier invullen. Binnenkort vindt er bestuurlijk overleg plaats en kunnen we meer delen over de lopende ontwikkelingen.”

Meer nieuws