Aan de slag met plannen ‘t Hazzo

Geplaatst op vrijdag 12 juni 2020

De gemeenteraad stemde in met de plannen met en rond ’t Hazzo. Een breed gedragen plan, ontstaan samen met omwonenden en gebruikers.

Wat gaat er gebeuren?

Er komt sociale woningbouw in een mooie groene omgeving. De ontmoetingsruimte en de sportruimte in sporthal ’t Hazzo worden klaar gemaakt voor de toekomst. Wethouder Uijlenhoet legt uit dat kwaliteit wordt toegevoegd in een fors groot gebied. Kwaliteit voor wonen en de ontmoeting voor onze inwoners staan voorop.

Met het oog op de toekomst wordt geïnvesteerd in duurzaamheid

Er komt meer groen in de omgeving van ’t Hazzo en waterbeheer is onderdeel van de plannen. Het water van zowel de appartementengebouwen als het dak van de sporthal wordt opgevangen en bewaard (waterberging) om droogte tegen te gaan.

Een toekomstbestendige en duurzame aanpak in het geheel, zonder extra lasten voor inwoners. De kosten worden namelijk al betaald uit bestaande en akkoord bevonden kostenramingen voor grondexploitatie, het Gemeentelijk Rioleringsplan en het Wegenbeheersplan.

Meer nieuws