Mentale hulp op mentalekracht040.nl

Geplaatst op maandag 15 juni 2020

Staat je leven door de vreemde tijd waarin we nu leven op zijn kop, ervaar je zowel fysiek als mentaal chaos? En vind je het lastig om daar op een goede manier mee om te gaan? Op www.mentalekracht040.nl vind je gratis praktische tips, geruststellende vlogs, leerzame webinars en volledige trainingen. Zorg voor je hoofd.

Mentalekracht040.nl

Door het coronavirus neemt het aantal mensen met psychische klachten toe. Voor mensen bij wie het mentaal niet lekker loopt is het vaak moeilijker om hulp te vinden. Er zijn ook veel mensen die het juist nu extra lastig vinden om hulp te vragen.

Op mentalekracht040.nl vind je praktische tips en antwoorden op vragen als: Hoe ga ik om met somberheid, angst en slaapproblemen? Hoe vind ik in deze lastige tijd mijn weg in mijn dagelijkse leven? Hoe vind ik een uitweg uit de ‘chaos’ die ik ervaar? Hoe ga ik als ouder om met mijn kinderen?

Ontwikkeld door zorgprofessionals

De website is opgezet door de geestelijke gezondheidszorg Eindhoven. Alle informatie op dit platform is ontwikkeld door zorgprofessionals uit de geestelijke gezondheidszorg: pscychologen, psychiaters, coaches en e-health specialisten. Alle hulp die je op deze website vindt, is en blijft gratis.

Meer nieuws