Ontwerpbestemmingsplan ‘Gezondheidscentrum Waalre’

Geplaatst op woensdag 24 juni 2020

Burgemeester en wethouders van Waalre maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat gedurende de hieronder genoemde termijn ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan: ‘Gezondheidscentrum Waalre’ (NL.IMRO.0866.BP00197-0201)

Het plan heeft betrekking op de ontwikkeling van een gezondheidscentrum aan de Mr. Slootsweg te Waalre. In het gezondheidscentrum worden onder meer twee huisartspraktijken, een apotheek en een medisch fysiotherapeut gevestigd. De ontwikkeling voorziet in de realisatie het gezondheidscentrum met de daarbij behorende openbare ruimte, parkeer- en groenvoorzieningen. 

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van 25 juni tot en met 5 augustus 2020. Het plan is gedurende de genoemde termijn digitaal te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daar zoeken op bestemmingsplannen en adres of  planID (identificatienummer NL.IMRO.0866.BP00197-0201).

U kunt het ontwerpbestemmingsplan tevens inzien bij de receptie van het gemeentehuis aan de Koningin Julianalaan 19 te Waalre. Daar kunt u ook een mondelinge toelichting op het plan krijgen. NB in verband met de maatregelen vanwege het coronavirus, is het gemeentehuis beperkt geopend en enkel op afspraak. Voor de actuele openingstijden verzoeken wij u de website van de gemeente te raadplegen, www.waalre.nl.

Een ieder kan, gedurende de hierboven genoemde termijn van zes weken, een mondelinge of schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van Waalre, Postbus 10.000, 5580 GA Waalre. Reacties kunnen niet via e-mail worden ingediend.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze verzoeken wij u gedurende de hierboven genoemde termijn een afspraak te maken met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Van uw mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Meer nieuws