Impuls landschap en landschapsbeleving aan Mosbroekseweg in Waalre

Geplaatst op maandag 27 juli 2020

Een impuls aan landschap en natuur zijn gedaan binnen het project aan de Mosbroekseweg waarin de eigenaren van melkveebedrijf De Rottein samenwerkten met onder andere de gemeente Waalre. Door de samenwerking draagt het bedrijf, onderdeel van een fiets- en wandelroute, bij aan de inrichting van een prachtig cultuurhistorisch landschap. Met de aanleg van een poel, een hoogstamboomgaard, een laan van Lindebomen en het planten van hagen en akkerranden. Een mooi resultaat voor een groene gemeente als Waalre.

De omgeving van melkveebedrijf De Rottein van de familie Van den Broek aan de Mosbroekseweg, kreeg binnen het project een flinke impuls. De aanleg van onder andere een poel, een bankje voor de recreant waar passanten gebruik van kunnen maken, en het aanbrengen van akkerranden werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Waalre, Brabants Landschap, de IVN natuurwerkgroep Waalre en met ondersteuning van de provinciale landschapsregeling STIKA.

Kavelruil

Aan de basis van dit mooie resultaat stond de kavelruil van 2019. Deze ruil werd door de gemeente Waalre samen met lokale agrariërs, natuurmonumenten en Brabant Water ingezet. Het doel was de verbetering van de agrarische structuur en verbinding ervan met de natuur. Door de kavelruil kreeg de familie Van den Broek meer grond in eigendom rondom hun boerderij. Hiervoor zou de familie Van den Broek een verbetering doorvoeren in het landschap. Overigens dacht de familie ook al langere tijd over deze verbetering na, dus de samenwerking kwam op een goed moment.

Het plan

Brabants Landschap verzorgde een mooi ontwerp voor de gronden, in eigendom van de familie. Vrijwilligers van de IVN Natuurwerkgroep Waalre staken vervolgens ook de handen uit de mouwen. Afgelopen periode kwamen er verschillende beplantingen rondom de boerderij, werd er een poel en een hoogstamboomgaard aangelegd, een oprijlaan met Lindebomen ingericht tussen het dorp en het erf en zijn er hagen geplant. Daarnaast verschenen er akkerranden inclusief een geheel nieuw raster met hekwerk.

Peter Van den Broek, eigenaar van melkveebedrijf De Rottein: “Behalve een melkveebedrijf runnen we ook een agrarisch kinderdagverblijf. Daarom ontvangen we dagelijks veel mensen op ons bedrijf. Ook zitten we aan een drukke fiets- en wandelroute. We merken dat mensen het fijn vinden als er zorg wordt besteed aan de omgeving en het landschap. Met dit inrichtingsplan, hebben we daar samen een goede impuls aan kunnen geven. We krijgen veel positieve reacties op wat we gedaan hebben.”

De samenwerking en uitvoering

De samenwerking voor dit gebied was een mooi samenspel van meerdere partijen. In goed overleg met de gemeente, de provincie, de veldcoördinator STIKA, Brabants Landschap en de familie Van den Broek kon het plan worden gerealiseerd. Van idee tot realisatie nam het gehele project zo’n 1,5 jaar in beslag. Financieel is het plan mogelijk gemaakt door middel van een bijdrage van de provincie en gemeente via de landschapssubsidieregeling STIKA en de familie Van den Broek.

Natuur en landschapsregeling STIKA

Omdat de gemeente Waalre natuur, landschap en biodiversiteit belangrijk vindt, heeft de gemeente zich in 2015 aangesloten bij de provinciale STIKA regeling. STIKA is een natuur- en landschapsregeling voor particulieren in het buitengebied. De regeling is in het leven geroepen door de provincie om het natuur en landschap te verbeteren. Particulieren kunnen middels deze regeling subsidie ontvangen voor de aanleg van natuur- en landschapselementen.

Alle betrokken personen in beeld

Meer nieuws