Ontwerpbestemmingsplan ‘Locatie Ligtvoet Aalst’

Geplaatst op woensdag 2 september 2020

Burgemeester en wethouders van Waalre maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Locatie Ligtvoet Aalst’ (NL.IMRO.0866.BP00193-0201) in de hieronder genoemde termijn ter inzage ligt.

Het plan heeft betrekking op de herontwikkeling van een bedrijfslocatie op de hoek van de Gestelsestraat en Akkerstraat in de vorm van woningbouw. De ontwikkeling voorziet in de realisatie van 26 woningen, waarvan 13 grondgebonden woningen en 13 appartementen.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van 10 september 2020 tot en met 21 oktober 2020. U kunt het ontwerpbestemmingsplan gedurende de hierboven genoemde termijn inzien bij de receptie van het gemeentehuis aan de Koningin Julianalaan 19 te Waalre. Dat kan op alle werkdagen tot 12.00 uur en iedere donderdag tot 19.30 uur.

In verband met de maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus is het alleen mogelijk om een mondelinge toelichting te krijgen indien u daarvoor een telefonische afspraak hebt gemaakt.

Het bestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze kenbaar maken

Een ieder kan, gedurende de hierboven genoemde termijn van zes weken, een mondelinge of schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van Waalre, Postbus 10.000, 5580 GA Waalre. Reacties kunnen niet via e-mail worden ingediend.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze verzoeken wij u gedurende de hierboven genoemde termijn een afspraak te maken met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Van uw mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Meer nieuws