Denkt u mee over het Buitengebied in Aalst?

Geplaatst op dinsdag 8 september 2020

De gemeente Waalre zit middenin het proces om tot een Omgevingsvisie te komen. Voor het buitengebied in het oostelijk deel van de gemeente is nog niet eerder een visie opgesteld. Wel spelen er diverse ontwikkelingen in het gebied die om een overkoepelende blik vragen. De gemeente nodigt u uit om mee te denken over de toekomst van het Buitengebied in Aalst. Tot en met 27 september kunt u de korte enquête invullen via www.waalre.nl/buitengebiedaalst

Onderwerpen

De onderwerpen die in het Buitengebied van Aalst spelen zijn zeer divers. Zo zijn er wensen ten aanzien van verharding en verlichting van wegen; Brabants Landschap is bezig met natuurontwikkeling; de gemeenteraad wil een Natuurpoort ontwikkelen bij de Hut van Mie Pils. Woningbouwontwikkeling Ekenrooi-Zuid ligt in het gebied en er zijn plannen om extra wandel- en fietspaden te ontwikkelen. Een kleine greep uit een breed scala van onderwerpen.

Gesprekken en enquête

De gemeente heeft een aantal georganiseerde partijen (stakeholders) in beeld en is daarmee in gesprek. Natuurlijk willen we ook graag de ideeën van onze inwoners en bezoekers van dit gebied horen. Daarom vragen wij u om uw mening en ideeën kenbaar te maken. De korte enquête (invultijd ongeveer 5 minuten) is tot en met 27 september beschikbaar. Ga hiervoor naar: www.waalre.nl/buitengebiedaalst. Geen mogelijkheid om online uw bijdrage te leveren? Stuur dan een mail naar buitengebiedaalst@waalre.nl, geef uw naam en woonadres door, dan sturen we een vragenlijst met antwoordenvelop naar u toe.

Vervolgproces

De resultaten van de gesprekken met stakeholders en de informatie uit de reactie op de enquête brengen we bij elkaar. Begin oktober maken we een notitie van opgaven en keuzes. Deze notitie leggen we voor aan de stakeholders, zodat ze hier feedback op kunnen geven. Dit leidt tot een ontwikkelperspectief als bouwsteen voor de omgevingsvisie in november van dit jaar. In december starten we vervolgens met het opstellen van een uitvoeringsprogramma. Vragen, opmerkingen, suggesties over dit onderwerp? Mail naar buitengebiedaalst@waalre.nl
 

Meer nieuws