GGD Gezondheidsmeter 2020

Geplaatst op dinsdag 8 september 2020

Heeft u ook een uitnodiging ontvangen om de Gezondheidsmeter 2020 in te vullen? De Gezondheidsmeter is een grootschalig onderzoek naar de gezondheid en leefgewoonten van volwassenen en ouderen in Nederland. De gemeente Waalre gebruikt de resultaten van het onderzoek om het gezondheidsbeleid goed aan te laten sluiten op de actuele gezondheidssituatie van onze inwoners. Dit onderzoek wordt in onze regio uitgevoerd door de GGD Brabant-Zuidoost, samen met alle GGD’en in Nederland. De GGD en de gemeente Waalre vinden het erg fijn als u mee wilt doen. 

Hoe meer mensen meedoen, hoe beter het beeld is dat de GGD en de gemeente krijgen van de gezondheid, het welbevinden en de wensen van alle inwoners. Dit is nodig om goede keuzes te kunnen maken voor het gezondheidsbeleid van de gemeente. We hebben hier dus uiteindelijk allemaal baat bij! Bent u gewoon gezond? Ook dan kunt u de gezondheidsmeter invullen.

Ga naar www.ggdmonitor.nl en log in met uw persoonlijke inlogcode. U vindt er ook meer uitleg over het onderzoek. Heeft u geen uitnodiging ontvangen? Het onderzoek wordt gehouden middels een steekproef. Daarom ontvangt niet iedereen een uitnodiging voor deelname. 
 

Meer nieuws