Bouw zonnepark Waalre gestart

Geplaatst op maandag 14 september 2020

De gemeente Waalre zet in op een duurzame energievoorziening. Het opwekken van duurzame elektriciteit met behulp van zonnepanelen levert hier een belangrijke bijdrage aan. Aan de Dreefstraat in Waalre, op het voormalige honkbalveld, is een zonnepark in aanleg waar binnenkort 4.500 panelen zonnestroom opwekken.

Aanleg zonnepark

Ruim 3 jaar geleden is de gemeente Waalre gestart met de voorbereidingen voor de komst van het zonnepark. De gemeenteraad heeft destijds middelen beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het zonnepark op het voormalige honkbalveld. Daarbij is gekozen om niet zelf te investeren, maar de grond beschikbaar te stellen voor de aanleg en exploitatie van het zonnepark. Op basis van een Europese aanbesteding is de opdracht in 2019 aan energiebedrijf Vrijopnaam gegund.

Lokaal opgewekt, lokaal gebruikt, lokaal voordeel

Energiebedrijf Vrijopnaam levert de stroom uit het zonnepark, dat naar verwachting in de laatste week van oktober aan het elektriciteitsnet wordt aangesloten. De 4.500 zonnepanelen zijn goed voor het opwekken van zonnestroom voor ongeveer 500 huishoudens.

Eén van de afspraken tussen de gemeente Waalre, de lokale energiecoöperatie WEL en energiebedrijf Vrijopnaam is dat inwoners tot 1 november exclusiviteit hebben om zonnepanelen uit het park te kopen. Inwoners van Waalre kunnen hun interesse kenbaar maken en vrijblijvend een offerte aanvragen via www.vrijopnaam.nl/waalre. Na 1 november worden de zonnepanelen uit het park ook beschikbaar gesteld aan inwoners buiten de gemeente Waalre.

Informatieavond maandag 21 en 22 september

Energiecoöperatie WEL organiseert twee informatieavonden samen met Vrijopnaam op maandag 21 en dinsdag 22 september voor alle inwoners uit de gemeente Waalre. Via zonnepark@waalreenergielokaal.nl kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor een persoonlijk gesprek van een half uur in Het Huis van Waalre. De gesprekken vinden tussen 19.00 en 22.00 uur plaats. Gevraagd wordt bij het aanmelden naam, adres, telefoonnummer en de voorkeursavond aan te geven. Hierna ontvangen de geïnteresseerden een mail met een tijdslot voor het gesprek.

Tijdens de informatieavond wordt rekening gehouden met maatregelen van het RIVM rondom COVID-19. Aanmelden voor deze avond is daarom noodzakelijk.

Het zonnepark is een volgende stap in de transitie naar een duurzame energievoorziening van onze gemeente. Samen met inwoners werken we aan een duurzame gemeente waar het fijn wonen, werken en recreëren is.

Meer nieuws