Grote interesse voor Leefsamen Waalre

Geplaatst op donderdag 24 september 2020

Na een succesvolle aanmeldperiode waarin de interesse nog groter blijkt dan verwacht, start Leefsamen Waalre in samenwerking met de gemeente Waalre en KT Waalre het proefproject om de veiligheid van zelfstandig wonende senioren in de gemeente Waalre te verbeteren.

Aanvankelijk was er ruimte om 50 deelnemers aan te sluiten, maar na de sluitingstermijn op 11 september blijken er 115 aanmeldingen te zijn. Door de gemeente Waalre, KT Waalre en leverancier Akkedeer uit Eindhoven, is nu extra geld vrij gemaakt om álle 115 deelnemers die zich hebben aangemeld mee te laten doen met het proefproject.

Veiligheid en zorg

Steeds meer ouderen blijven langer thuis wonen. Dit is vaak ook de wens van ouderen en hun naasten, terwijl langer thuis wonen ook uitdagingen met zich meebrengt. Dan is betere veiligheid en extra ondersteuning door naasten zeer gewenst bij veel ouderen. Zeker in deze onzekere tijd waarin iedereen geconfronteerd wordt met de corona-crisis. Daarvoor biedt Leefsamen een oplossing.

Op een slimme manier wordt zorg en veiligheid voor de thuiswonende oudere gekoppeld. Wethouder Smit is blij met deze aanpak en met de grote belangstelling: ‘Het is een mooi hulpmiddel om veiliger langer zelfstandig te blijven wonen. We zijn verheugd dat er zoveel belangstelling is. We willen er daarom ook voor zorgen dat iedereen die zich voor de pilot heeft aangemeld mee kan doen.’ Op 1 oktober sluit wethouder Smit de eerste deelnemer aan op de slimme sensoren en sociale alarmering van Leefsamen.

De voordelen van techniek worden slim gekoppeld aan een netwerk van verantwoordelijke naasten”. Bas van der Kolk van Akkedeer uit Eindhoven, één van de initiatiefnemers van Leefsamen, vult aan met een ander pluspunt. “Het organiseren van hulp bij een melding zorgt ook weer voor verbinding tussen ouderen en hun directe omgeving”.

Hoe werkt het?

De woningen van de deelnemers zijn uitgerust met slimme sensoren die een noodsituatie registreren. Via het systeem van Leefsamen worden bij een alarm de naasten geïnformeerd. Elke deelnemer ontvangt een paniekknop die alarmeert naar bekenden/naasten. Maar ook slimme rookmelders signaleren een beginnende brand, raam- en deurcontacten detecteren een dwaling of een inbraak en bewegingssensoren die een bepaalde tijd geen beweging registreren in de woning kan wijzen op een val. Geeft zo’n sensor alarm dan wordt direct de sociale omgeving van de deelnemer gebeld  of ze ontvangen een alarm op hun smartphone. Met de Leefsamen app kunnen naasten dan ook communiceren met elkaar. De oudere, naasten en de omgeving bepalen zelf samen wie er gealarmeerd worden. De lokale meldkamer kan optioneel voor de opvolging zorgen als de sociale omgeving niet reageert. Tegelijk met deze melding wordt, indien gewenst, relevante informatie over de woonsituatie meegestuurd zodat altijd hulp op maat geboden kan worden.

Internetverbinding via KT Waalre

Via het glasvezelnetwerk van KT Waalre kan Leefsamen worden aangesloten. “Glasvezel biedt een stabiele verbinding voor de slimme sensoren van Leefsamen” aldus Jos van Best, directeur van KT Waalre. Het enige dat een gebruiker nodig heeft, is een internet abonnement.

Resultaten andere gemeenten

De resultaten bij andere gemeenten die deze dienst al beschikbaar hebben, zijn zeer bemoedigend om mensen op een veilige manier langer thuis te laten wonen. Het blijkt dat deelnemers zich veiliger voelen in hun woning, ze de sensoren niet ervaren als inbreuk op hun privacy, ze zich meer verbonden voelen met hun naasten en mantelzorgers(s).

De slimme techniek gecombineerd met een sociaal hulpverleningsnetwerk zorgt voor snellere en meer adequate hulp bij noodsituaties. Deelnemende ouderen uit andere gemeenten geven aan dat ze zich hierdoor minder eenzaam voelen en beter slapen. “Ik ging elke nacht naar bed met angst. Nu voel ik me veilig en kan ik eindelijk met een gerust gevoel slapen”, aldus een van de deelnemers uit eerdere projecten.

Meer nieuws