Nieuw Jeugdbeleid Waalre in co creatie ontstaan

Geplaatst op dinsdag 29 september 2020

Samen beleid voor onze jeugd ontwikkelen. Zowel met partners uit het veld (onderwijs, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, jongerenwerk, politie, bibliotheek, Novadic-Kentron en de Participatieraad Sociaal Domein Waalre) als met de kinderen en jongeren zelf!

Het nieuwe jeugdbeleid is dan ook een co creatie waarin alle input is meegenomen. De inbreng voor het nieuwe beleid is onder andere verzameld op basis van wat kinderen en jongeren zelf belangrijk vinden. Opgehaald tijdens de Wij Waalre Jeugd dag in 2019. Daarnaast zijn de resultaten van de Jeugdmonitor van de GGD meegenomen.

Het was geen gemakkelijke klus om het nieuwe Jeugdbeleid te schrijven. Wethouder Lianne Smit, verantwoordelijk voor onder andere Jeugd, gaf aan dat het met name een uitdaging was om met behoud van kwaliteit in de uitvoering, vooral ook betaalbare jeugdzorg aan te kunnen blijven bieden de komende jaren. Door te investeren aan de voorkant, denk aan vroegtijdige signalering en preventie, kan een kind of jongere sneller geholpen worden.

Preventie en vroegtijdige signalering

In een veilige omgeving, dat is het uitgangspunt, krijgt de jeugd de kans om zich goed te ontwikkelen. Ze moeten mee kunnen (blijven) doen en de mogelijkheid krijgen om hun talenten te blijven ontwikkelen. Smit: “Door extra in te zetten op deze vroegtijdige signalering, bijvoorbeeld via partners als het onderwijs en de kinderopvang kan in een vroegtijdig stadium aan een achterstand gewerkt worden. Denk bijvoorbeeld aan een achterstand op het gebied van taal of een achterstand in de sociaal emotionele ontwikkeling. Ook armoede en eenzaamheid, of een grote verandering bijvoorbeeld wanneer ouders scheiden, kunnen grote veranderingen in gedrag veroorzaken.

Wat kinderen en jongeren zelf belangrijk vinden

Kinderen en jongeren geven zelf aan het fijn te vinden ondersteuning te krijgen bij gamen, omgaan met geld, eenzaamheid, weerbaarheid, pesten, seksualiteit en social media. Ook hier besteden we aandacht aan. En ook deze ondersteuning biedt op het gebied van voorlichting en preventie mogelijkheden om kinderen en jongeren en hun houders op tijd te ondersteunen. Hier ligt natuurlijk ook een belangrijke opvoedkundige rol voor de ouders. 

Het jeugdbeleid wordt vanavond oordeelsvormend in de raad besproken. Op 13 oktober neemt de gemeenteraad een besluit over het nieuwe beleid.

Meer nieuws