Inschrijving pacht landbouwgrond

Geplaatst op dinsdag 17 november 2020

Met ingang van 1 januari 2021 geeft de gemeente 5 percelen landbouwgrond uit voor kortlopende pacht (voor 1 jaar), conform het gemeentelijke pachtbeleid. De gemeente Waalre verpacht deze gronden zodat ze goed beheerd worden totdat deze worden ingezet voor bijvoorbeeld woningbouw en natuurontwikkeling. De pacht is bedoeld voor agrarische bedrijven.

Inschrijving en inschrijfformulieren

Vanaf woensdag 25 november 2020 is inschrijving voor een pachtperceel mogelijk. De benodigde informatie is hieronder te raadplegen en te downloaden:

Het inschrijfformulier kunt u mailen naar gemeente@waalre.nl onder vermelding van Grondzaken, inschrijving pacht 2021.

Inschrijven voor de uit te geven percelen is mogelijk gedurende 2 weken, uiterlijk tot en met donderdag 10 december 2020. Inschrijfformulieren die ná donderdag 10 december 2020 binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen.

Meer nieuws