Bravoflex stopt in Zuidoost Brabant

Geplaatst op maandag 30 november 2020

Op 13 december 2020 stopt de pilot Bravoflex, in Eindhoven, Veldhoven en Waalre. De pilot werd in 2019 uitgebreid naar deze gemeenten, maar startte al in 2017. De pilot was vooral bedoeld om ervaring op te doen met kleinschalige vraagafhankelijke vervoerconcepten.

Met het Bravoflex concept wordt in gebieden waar minder vraag naar vervoer is of waar op momenten (avonduren of weekenden) het aantal reizigers sterk terugloopt toch een vorm van Openbaar Vervoer aangeboden.

Reizigers waardeerden Bravoflex goed en maakten er ook (voor de coronacrisis) steeds meer gebruik van. Vanuit kostenoverwegingen is toch besloten met Bravoflex te stoppen. In West-Brabant blijft Bravoflex wel rijden. In Eindhoven, Veldhoven en Waalre zijn bij de introductie van Bravoflex geen lijnen opgeheven en heeft het stoppen van Bravoflex nauwelijks consequenties voor de dienstregeling die vanaf 3 januari 2021 ingaat. Hermes wil wel blijven experimenten met flexibel vervoer. Hermes ziet nog steeds kansen voor een flexibel vraagafhankelijk systeem maar alleen als dit gekoppeld kan worden aan andere vervoersconcepten, bijvoorbeeld WMO-vervoer. Ook blijft Hermes samen met de opdrachtgever en gemeenten, kijken naar maatwerkoplossingen. Om de beste mobiliteit te kunnen bieden, wil Hermes flexibel vervoer aan laten sluiten bij de wensen van de reizigers.

Meer nieuws