Aan de slag voor het buitengebied in Aalst

Geplaatst op zondag 17 januari 2021

De bossen van Buitengebied AalstDe gemeente Waalre zit middenin het proces om tot een visie te komen voor het buitengebied in Aalst. Een visie waarin diverse opgaven uiteindelijk worden vertaald in een concrete aanpak.

De kernopgaven in het buitengebied van Aalst vragen om een overkoepelende blik. Hierbij is inwonersparticipatie belangrijk. In september 2020 vulden 340 respondenten de vragenlijst in om vooral ook ideeën aan te dragen. Hoe beleven ze het gebied? Wat zijn kansen? Direct belanghebbenden zijn tegelijkertijd benaderd en geïnterviewd, er vonden 15 gesprekken plaats. Op 29 oktober namen 30 deelnemers deel aan het online atelier.

Presentatie 1e concept gebiedsvisie Aalst

Op 12 januari 2021 zijn de opgehaalde ideeën in een concept visie gepresenteerd aan de gemeenteraad. De 8 belangrijke opgaven zijn inmiddels gekoppeld aan de opgehaalde input uit interviews, respons van de vragenlijst en het georganiseerde eerste online atelier. Aan bod kwamen natuurontwikkeling en biodiversiteit; klimaatadaptatie; energietransitie; transitie landbouw; vraag naar woningen; groei recreatie en de verandering van de mobiliteit en groei economie met nieuwe werklocaties. Bekijk de conceptvisie via de projectpagina Buitengebied Aalst.

Planning om te komen tot een vastgestelde visie

  • Tot 1 februari 2021: inwoners en ondernemers kunnen reageren op de concept visie.
  • Na 1 februari 2021: de eerste concept visie wordt verrijkt met alle reacties en vervolgens in de loop van februari 2021 voorgelegd aan het college.
  • Maart 2021: de visie wordt vrijgegeven voor inspraak en ligt 4 weken ter inzage. Dit zal worden gepubliceerd in de gebruikelijke gemeentelijke kanalen zoals de Schakel en Waalre.nl. Iedereen heeft nogmaals de mogelijkheid om een inspraakreactie in te dienen.
  • Omstreeks mei 2021 (datum moet nog nader worden bepaald): kan de raad, na verwerking van de inspraakreacties, de gebiedsvisie voor het buitengebied Aalst vaststellen. 
  • Vanaf mei/juni 2021: start van  een selectie projecten binnen het uitvoeringsprogramma.

Meer nieuws