BOA’s 2.0 in coronatijd: ‘We gaan het gesprek aan.’

Geplaatst op maandag 1 februari 2021

Onze BOA’s hebben ook in coronatijd een belangrijke rol. Een onzekere tijd waarin mensen zich soms onzeker voelen, maar voor de BOA’s is één ding zeker: zij zijn nodig! De coronamaatregelen die het kabinet neemt, worden onder andere door de BOA’s gehandhaafd. Hoe ervaren zij dat?

Hoe ervaren jullie de coronatijd?

Er zijn met name opdrachten bovenop ons reguliere werk gekomen. We voeren controles uit op het naleven van de coronaregels door inwoners en ondernemers. Specifiek gaat het dan om het gedrag van mensen. We controleren ook in de avonden en in de weekenden, maar dat doen we normaal ook.

Wat merken jullie aan de houding van inwoners? Is die anders dan voor de pandemie?

Volwassenen zijn over het algemeen goed aanspreekbaar, dat is wel hetzelfde als voorheen. We merken aan de jeugd dat ze last hebben van de beperkte vrijheid. Meestal is dat de jeugd die we al kennen van voor de pandemie. Zij vinden vooral dat hun vrijheid wordt afgenomen. Dan maken we wel eens de vergelijking met de oorlog, toen mensen echt geen vrijheid hadden en in angst en armoede leefden. Dan zeggen ze wel: daar heb je gelijk in. Een deel gelooft dat het vooropgezet is door de regering. Af en toe is het ook moeilijk om de situatie uit te leggen, dat geldt voor velen. Ook merken we dat mensen meer dan anders op elkaar letten. Ondernemers kijken naar elkaar of iedereen zich wel aan de regels houdt. Ze willen dat het eerlijk gaat. Ze willen niet benadeeld worden, of dat een ander ergens mee weg komt. Maar een melding moet natuurlijk wel terecht zijn. En soms geeft wat je aan de buitenkant ziet een vertekend beeld van wat er binnen gaande is. 

Wat voor incidenten maken jullie mee?

Over het algemeen houden de inwoners zich goed aan de maatregelen en is het hier rustig. Complimenten hiervoor aan de inwoners en ondernemers van Waalre. Dat is het fijne aan een kleine gemeente zoals Waalre. Er is wel eens een feestje geweest. Af en toe treffen we een ondernemer die zijn mondkapje niet op de juiste manier gebruikt. Ouderen die met meerderen wandelen of jeugd die met een klein groepje buiten zit. We vinden ook meer illegale dumpingen. Doordat mensen meer thuis zitten, gaan ze opruimen. En dat brengen ze niet altijd netjes naar de plek waar het hoort.

Hoe gaan jullie daarmee om?

Soms is het nodig om meteen een boete uit te schrijven. Als het kan geven we eerst een waarschuwing. Dan vragen we altijd om een ID of een naam. Gaat de overtreder daarna nog een keer de fout in, dan kan hij wel meteen een boete verwachten. Liever zien we het niet zover komen. We noemen onszelf wel eens ‘BOA 2.0’: eerst het gesprek aangaan, het bonnenboekje is bijzaak. We voeren het gesprek om mensen tot rede te brengen. Dat lukt gelukkig vaak. We stellen altijd de waaromvraag en wijzen daarna op de regels. Uiteindelijk zijn mensen het meestal met ons eens. Respect voor de overtreder is ook belangrijk. Dan voer je een heel ander soort gesprek dan dat je de overtreder op een negatieve manier benadert. We moeten het samen doen. Niet de boa’s alleen. Maar ook zeer zeker niet de mensen alleen. Want dan gaat het niet altijd goed.

We moeten allemaal ons gezond verstand gebruiken, zeker in coronatijd. Als we nu met zijn allen denken: we gooien de handdoek in de ring! Wat moet er dan gebeuren? Onze vrijheid is niet voor niks beperkt. Maar toch vindt iedereen daar iets van. In feite mogen wij er als BOA geen mening over hebben, we moeten handhaven op de gestelde regels.

Wat gebeurt er als het gesprek toch moeizaam verloopt?

In een situatie zoals deze, weet je voordat de maatregelen ingaan niet hoe mensen gaan reageren. Dat is altijd even afwachten. Gelukkig valt dat in Waalre heel erg mee. We krijgen zelden hele heftige opmerkingen. Maar het is voor de coronatijd wel eens voorgekomen. We zijn ons ervan bewust dat een opmerking niet tegen ons als persoon is bedoeld maar tegen het uniform. Maar er zijn grenzen. Dan moet je laten merken dat het tot hier en niet verder is.

Wat doen jullie precies om herhaling van overlast te voorkomen?

Waar dat mogelijk is zetten we extra in op plekken waar overlast is. We merken dat extra controles verschil maken. In coronatijd worden we ondersteund door toezichthouders. De toezichthouders waren voorheen werkzaam in de beveiliging in de evenementenbranche, maar door corona is dat werk er niet. Nu kunnen zij ons ondersteunen. 

Wat willen jullie anderen meegeven?

Gebruik je gezond verstand en heb respect voor elkaar. Je bent niet alleen op deze wereld. Help elkaar en gun een ander iets. Verlink een ander niet. Een hoop clichés maar zeker in deze tijd, wel waar.

De BOA’s van de gemeente Waalre zijn ook te volgen via Instagram account @handhavingwaalre.

Meer nieuws