Digitaal inloopmoment beeldkwaliteitplan centrum Waalre-dorp

Geplaatst op donderdag 18 februari 2021

Om de kwaliteiten in het centrum te behouden en waar nodig te versterken heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om een beeldkwaliteitplan (BKP) op te stellen voor het centrum van Waale-dorp. Op 3 maart 2021 worden twee digitale inloopmomenten gehouden voor omwonenden en eigenaren. Deze inloopmomenten zijn op 3 maart van 10.00 tot 11.30 uur en van 19.30 tot 21.00 uur.

Het centrum van Waalre-dorp is de afgelopen jaren flink veranderd. Er is gebouwd, functies zijn veranderd en op verschillende plekken, zoals rondom de markt, is de openbare ruimte aangepakt. In het beeldkwaliteitplan worden uitgangspunten en voorschriften opgesteld voor de uitstraling van gebouwen en de openbare ruimte zodat bij (nieuwe) ontwikkelingen gezorgd kan worden dat deze passen bij het karakter van het centrum. Het concept beeldkwaliteitplan (PDF, 14.6 MB) is nu gereed en in te zien.

Meld u snel aan

Inschrijven voor één van deze bijeenkomsten kan tot en met 26 februari door te mailen naar: bkpwaalre@waalre.nl. Voor meer informatie kunt u ook naar dit e-mailadres mailen, of bellen met de projectleider centrum Waalre-dorp: Bram Daamen op telefoonnummer 040-2282623.

Meer nieuws