Werkzaamheden heidecorridor Meelberg en Meerheide

Geplaatst op vrijdag 19 februari 2021

Gemeente Waalre heeft de ambitie om een heide verbinding te maken tussen de droge heideterreinen Meelberg en Meerheide. Door het ontwikkelen van een heidecorridor tussen deze twee gebieden wordt uitwisseling voor de soort levendbarende hagedis mogelijk gemaakt en ontstaat er een heidegebied van ruim 10 hectare. Hierdoor worden de gebieden minder gevoelig voor invloeden van buitenaf en kunnen de geïsoleerde populaties in omvang toenemen en stabiliseren.

De heidecorridor zal worden ingericht als een heideterrein met solitaire bomen, met aan weerszijden bosranden met een goed ontwikkelde mantel en zoomvegatatie. Tijdens de werkzaamheden zullen er ook bomen gekapt moeten worden. Hoewel niet wettelijk verplicht, gaan wij als gemeente dit gekapte bos elders in de gemeente (op een gemeentelijk perceel in het Achtereind) compenseren.

Start van de werkzaamheden

De werkzaamheden starten aanstaande dinsdag door aannemer Van Berkel uit Schijndel en zullen maximaal 15 werkdagen duren. Na de inrichting zullen er ook nieuwe informatieborden in het gebied worden geplaatst met informatie over de aanwezige natuur en cultuurhistorie.

Biodiversiteitssubsidie

De heidecorridor wordt mede mogelijk gemaakt met biodiversiteitssubsidie van de Provincie Noord Brabant en wordt uitgevoerd in samenspraak met de Bosgroep Zuid Nederland.

De twee heide gebieden Meelberg en Meerheide met de aanstaande heideverbinding

Meer nieuws