Enquête omgevingsvisie Waalre

Geplaatst op maandag 22 februari 2021

De gemeente maakt een omgevingsvisie voor Waalre. Een blik vooruit naar hoe Waalre eruit ziet in 2040. Welke belangrijke ontwikkelingen zien we tot 2040 in Waalre op het gebied van bouwen, werkgelegenheid, buitengebied en woonwijken? En hoe gaan we als gemeente en inwoners hiermee om; wie heeft welke verantwoordelijkheid en wie pakt welke rol?

 Vul de enquête in! Dat kan tot en met 1 maart en het kost ongeveer 7 minuten.

Toekomst van Waalre

In deze enquête vragen we uw mening over de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de gemeente én de inwoners van de Waalre als het gaat om de toekomst van Waalre. Wat vindt u daarin belangrijk? De uitkomsten van deze enquete gebruiken we voor de uitwerking van de conceptomgevingsvisie. Voor 2040 willen we:

  • Waalre als kwalitatief hoogwaardige woongemeente versterken
  • het groene karakter van Waalre behouden en versterken
  • werken aan een vitale gemeente

Om dit te bereiken gaan we gebiedsgericht werken. In Waalre zijn de volgende gebieden benoemd: Buitengebied, Werklocaties (bedrijventerreinen), Bosvilla-gebieden, Woonwijken en Centrum. Elk gebied heeft eigen kenmerken en kwaliteiten, andere doelstellingen en vraagt om een andere rol en houding van de gemeente en inwoners. Daarnaast krijgt u vragen over de thema’s leefomgeving, collectieve voorzieningen en participatie & initiatief.

Meer nieuws