Denk mee over onze leefomgeving van morgen

Geplaatst op dinsdag 9 maart 2021

In 2020 vroegen we u mee te praten en denken over de omgevingsvisie voor Waalre. In ateliers en via enquêtes en interviews kon u uw mening geven over de toekomst van de Waalrese leefomgeving.

De informatie uit deze gesprekken en enquêtes hebben we verwerkt. Nu is de concept omgevingsvisie bijna klaar. Tijd om weer met u in gesprek te gaan over de uitwerking en uitvoering. We nodigen u van harte uit voor een online atelier op 18 maart.

Waalre in 2040

De omgevingsvisie voor Waalre is een blik vooruit naar hoe Waalre eruit ziet in 2040. Welke belangrijke ontwikkelingen zien we tot 2040 in Waalre op het gebied van bouwen, werkgelegenheid, buitengebied en woonwijken. Dat zijn de kernopgaven. En hoe gaan we als gemeente en inwoners hiermee om; wie heeft welke verantwoordelijkheid en wie pakt welke rol? De gemeenteraad stelde op 23 februari de kernopgaven en strategische keuzes vast.

Online atelier op 18 maart

In het online atelier bespreken we de kernopgaven en strategische keuzes. Wat zijn de opgaven? Wat betekenen ze? En hoe en wanneer worden ze concreet uitgewerkt? Daarna gaan we in groepjes in discussie over de rollen en verantwoordelijkheden van u als inwoner, de gemeente, ondernemers en anderen. De resultaten uit de enquête van februari betrekken we hierbij. We doen dit aan de hand van praktische voorbeelden.

Het online atelier vindt plaats op 18 maart van 19.30 uur tot 21.00 uur. De inloop is geopend vanaf 19.20 uur.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door voor woensdag 17 maart aanstaande een e-mail te sturen naar omgevingsvisie@waalre.nl.

Meer nieuws