Adviesregeling Digitalisering MKB

Geplaatst op zaterdag 27 maart 2021

MKB-ondernemers in Zuidoost-Brabant kunnen vanaf 1 april 2021 een aanvraag indienen voor de Adviesregeling Digitalisering MKB 2021. Met deze regeling kunnen zij subsidie krijgen om bij een expert advies in te winnen over het digitaliseren van bedrijfsprocessen.

De subsidie bedraagt maximaal € 1.000 per ondernemer. De ondernemer moet in de regio gevestigd zijn en zelf een bedrag inleggen dat minimaal even groot is als de aangevraagde subsidie.

De Adviesregeling Digitalisering MKB 2021 richt zich met name op bedrijven die nog niet of nauwelijks stappen hebben gezet in die richting en behoefte hebben aan informatie over wat digitalisering en dataficering voor hun bedrijf kan betekenen en welke
stappen hiervoor genomen moeten worden.

Aanvragen en meer informatie

De 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) hebben een bedrag van in totaal € 300.000 beschikbaar gesteld voor deze regeling. Ondernemers kunnen een aanvraag indienen vanaf 1 april 2021 op de website van de Metropoolregio Eindhoven. Op de site staat de regeling met een toelichting. Vanaf 1 april 2021 staat ook een eenvoudig in te vullen aanvraagformulier op de site.

Regionale Corona Herstelaanpak

De Adviesregeling Digitalisering MKB 2021 is in het leven geroepen door de 21 gemeenten van de MRE vanuit de Regionale Corona Herstelaanpak, waar het Algemeen Bestuur in september 2020 groen licht voor gaf. In februari 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van de MRE ingestemd met de laagdrempelige Adviesregeling voor het MKB.

Meer nieuws