Enquête Lokaal Preventieakkoord

Geplaatst op dinsdag 30 maart 2021

U hebt het misschien al gelezen of gehoord: de gemeente Waalre gaat een Lokaal Preventieakkoord opstellen. In het akkoord leggen we de volgende thema’s voor: ‘Gezonde leefstijl voor jong en oud’ en ‘Veilig gebruik van genotsmiddelen (alcohol, roken, drugs)’.

We leggen onze ambities, doelstellingen en vooral acties vast. Deze bepalen we samen met inwoners en verschillende lokale partijen. Met als doel: een gezond en vitaal Waalre.

Enquête

De inbreng van onze inwoners is belangrijk om een succesvol Lokaal Preventieakkoord op te stellen. We hopen daarom van harte dat u de enquête wilt invullen. Via deze link kunt u de enquête invullen.

Meer nieuws