Veranderingen in de raad

Geplaatst op donderdag 8 april 2021

Er hebben enkele veranderingen in de raad plaatsgevonden. VVD-raadslid Enid Gremmée en PvdA-raadslid en fractievoorzitter JanPeter Hazelaar zijn teruggetreden.

VVD-raadslid Enid Gremmée legde om gezondheidsredenen haar raadswerk neer. Zij wordt opgevolgd door Loek Kruip. Hij werd op 30 maart geïnstalleerd.

PvdA-raadslid en fractievoorzitter JanPeter Hazelaar doet om gezondheidsredenen tijdelijk een stap terug. Ger de Winther vervangt hem tijdelijk. Zij werd op 30 maart geïnstalleerd. 

Veranderingen ondersteuning fracties

Ook in de ondersteuning van de fracties zijn enkele veranderingen. Tony Liebregts werd op 30 maart verwelkomd als nieuwe fractievertegenwoordiger voor de PvdA. Twee fractiemedewerkers hebben aangekondigd hun werkzaamheden te gaan beëindigen: Gerard van Veen (fractieondersteuner PvdA) en Eduard Kerssemakers (fractievertegenwoordiger CDA) gaan beide verhuizen naar buiten de gemeente Waalre en stoppen om die reden met hun ondersteunende werk in de lokale politiek. Beiden zetten zich al vele jaren in voor onze politieke gemeenschap, in verschillende rollen, zowel binnen als buiten de gemeenteraad. Bedankt!

Wat zijn fractievertegenwoordigers en fractieondersteuners?

Een fractievertegenwoordiger is geen gekozen raadslid en heeft geen stemrecht. Wel kan hij/zij zich verdiepen in onderwerpen en voorstellen, in plaats van een raadslid deelnemen in oordeelsvormende bijeenkomsten en de fractie adviseren. Fractievertegenwoordigers worden benoemd door de raad en beëdigd.

Een fractieondersteuner doet werk op de achtergrond. Hij/zij heeft geen formele positie en kan niet deelnemen aan oordeelsvormende vergaderingen.

Meer nieuws