Inzet wijk-GGD’ers in Waalre en Veldhoven succesvol

Geplaatst op woensdag 14 april 2021

In januari 2020 is in de gemeenten Waalre en Veldhoven een pilot gestart met twee wijk-GGD’ers. Hun inzet is een succes. Dat blijkt uit de tussenevaluatie en de ervaringen van betrokkenen en samenwerkingspartners. De wijk-GGD’ers zijn een belangrijke aanvulling op het werk van politie en zorg. Zij zorgen dat de juiste hulp voor mensen voorop staat. Daarom zijn ze ook nu nog actief in Veldhoven en Waalre.

Pilot wijk-GGD’ers

De inzet van de wijk-GGD’ers is opgestart als een pilot van de gemeenten Waalre en Veldhoven in samenwerking met GGD Brabant-Zuidoost en de politie. In deze pilot bieden de wijk-GGD’ers eerste hulp aan mensen die onbegrepen gedrag vertonen. De wijk-GGD’ers weten snel de weg te vinden naar de juiste hulp. Ze staan in nauw contact met de gemeente, de politie, GGZ en verslavingszorg, woningbouwcorporaties, huisartsen, welzijnswerk en buurtpreventie. Samen met de buurtbewoners zoeken ze naar een oplossing om de situatie voor iedereen leefbaar te houden.

Kleine en grote successen

De inzet van de wijk-GGD’ers is een succes. De twee wijk-GGD’ers hebben in de periode januari t/m september 2020 in totaal met 228 cliënten contact gehad. Meer dan de helft van deze cliënten was nog niet in zorg. Belangrijke samenwerkingspartners zoals de politie, de wijkteams en de gemeente hebben veel waardering voor het werk van de wijk-GGD’ers.

De wijk-GGD'ers zijn makkelijk en snel te bereiken. Ze zoeken de mensen op in hun eigen woon- of leefomgeving en bieden hulp op maat. Dit verbetert de ondersteuning van kwetsbare mensen en de mensen om hen heen zoals familie en buurtbewoners. Daarom zijn de wijk-ggd’ers ook na de pilot nog steeds actief in Veldhoven en Waalre.

Liesbeth Sjouw, wethouder Sociaal Domein en Sport en Cultuur gemeente Waalre:

We zijn als gemeente heel blij met de inzet van de wijk-GGD’ers. Het gaat om niet alledaagse gevallen die vragen om een andere, bijzondere aanpak. Wijk GGD-ers Kirsten en Joep handelen vanuit de hulpvraag van de inwoners en niet vanuit de regels. Zo komen zij op een creatieve manier tot betere oplossingen. En dat werkt. Dat heeft de pilot bewezen.

Mariënne van Dongen-Lamers, wethouder Sociaal Domein gemeente Veldhoven:

Wat zo mooi is aan het werk van de wijk-GGD’ers: ze zoeken mensen actief op. Ze gaan bijvoorbeeld samen buiten wandelen. Vanuit dat contact helpen ze mensen met oplossingen waar de situatie op dat moment om vraagt. Dat is enorm waardevol voor onze inwoners.

Meer nieuws