Resultaten Burgerpeiling 2020

Geplaatst op donderdag 15 april 2021

In december 2020 en januari 2021 is er een burgerpeiling uitgevoerd. De eerdere peiling ‘Waar staat je gemeente’ was in 2017. De peiling geeft inzicht in hoe inwoners denken over hoe ‘hun gemeente’ het doet. Hoe het staat met de kwaliteit van de dienstverlening, de veiligheid, de kwaliteit van de openbare ruimte en de voorzieningen.

De standaard vragenset van de VNG is ingezet, zodat ook een benchmark uitgevoerd kon worden. We kunnen op deze manier bekijken of we als gemeente de goede dingen op een goede manier doen of dat bijsturing nodig is. De vragenlijst is ingevuld door inwoners die hier door middel van een steekproef een brief over hebben ontvangen. Daarnaast is de vragenlijst uitgezet bij het inwonerspanel.

In totaal hebben 952 inwoners de vragenlijst ingevuld. De resultaten uit het rapport worden de komende weken verwerkt in het online dashboard op de website Waarstaatjegemeente.nl. Op basis van de uitkomsten, hieronder op hoofdlijnen beschreven, gaat de ambtelijke organisatie verder aan de slag met het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, de veiligheid, de kwaliteit van de openbare ruimte en de voorzieningen.

Woon- en leefomgeving

Inwoners van de gemeente Waalre zijn erg positief over de woon- en leefomgeving (cijfer 8,3) waarbij het gaat om prettig wonen in de buurt, veiligheid en de sociale samenhang. Dit scoort iets boven het landelijk gemiddelde (cijfer 8,1) en is ten opzichte van drie jaar geleden ook omhoog gegaan (cijfer 8,0). De zorg van de gemeente voor de woon- en leefomgeving (voorzieningen, groen, openbaar vervoer) wordt hierbij beoordeeld met een 6,8. Dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde. Een aandachtspunt hierbij is de parkeergelegenheid. Een kwart van de respondenten vindt dat er niet voldoende parkeergelegenheid is in hun buurt.

Relatie inwoner-gemeente

Eén op de zeven respondenten (15%) heeft (heel) veel vertrouwen in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd. In 2017 was dit 32%. Landelijk (2020) was de score 36%. Een derde van de respondenten vindt dat de gemeente inwoners voldoende bij haar plannen en activiteiten betrekt (33%). Een kwart (25%) is van mening dat inwoners en organisaties voldoende ruimte krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren.

Gemeentelijke dienstverlening

Het merendeel van de respondenten is ook positief over het contact met de medewerker van de gemeente (cijfer 6,8). Zij vinden met name dat de medewerker zelf de vraag goed kon beantwoorden (72%), voldoende deskundig was (72%) en zich verantwoordelijk toonde om daadwerkelijk tot een oplossing te komen (70%). Wel krijgt de service die de medewerker(s) verleende een iets lagere waardering.

Zorg en welzijn

De respondenten zijn over het algemeen positief over het leven (cijfer 7,9) en ook over hun eigen gezondheid (cijfer 7,7). Het merendeel vindt ook dat ze voldoende contact heeft met andere mensen. Wel is de eenzaamheid gestegen. Bijna één op de vijf respondenten (16%) voelt zich soms of vaak eenzaam. In 2017 was dit 7%. Landelijk (2020) is dit ook 16%. Bijna alle respondenten aan (waarschijnlijk) terug te kunnen vallen op familie (89%), vrienden of kennissen (88%) op het moment dat zij hulp of zorg nodig hebben. Een aandachtspunt in de zorg zijn de mantelzorgers. Een derde (32%) van de mantelzorgers voelt zich soms tot vaak belemmerd in de dagelijkse activiteiten / bezigheden door het geven van zorg aan een hulpbehoevende naaste. De inspanning van de gemeente om inwoners volledig deel te laten nemen aan de maatschappij wordt beoordeeld met een 6,7. Het landelijk gemiddelde is een 6,6.

Samenvattend

Alle inspanningen van de gemeente in totaal worden beoordeeld met een 6,7. Dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde en is iets omhoog gegaan ten opzichte van de vorige meting uit 2017 toen de gemeente werd beoordeeld met een 6,6.

Meer nieuws