Bewoners Molenstraat en omgeving blij met hun vernieuwde buurt

Geplaatst op donderdag 22 april 2021

Na bijna 1,5 jaar werkzaamheden aan de riolering en de openbare ruimte in de Molenstraat en omgeving, is het project helemaal afgerond. Op woensdag 21 april vond de oplevering plaats. Wethouder Maarten Pieters van Openbare Ruimte en de projectleider en omgevingsmanager van Heijmans gingen de buurt in om de bewoners persoonlijk te bedanken voor hun geduld en medewerking. Alle bewoners kregen een bedankbrief en chocolaatjes van de plaatselijke Bonbonfabriek Vermeulen.

In de omgeving van de Molenstraat en Dreefstraat was de riolering aan vervanging toe. Medio 2019 ging de schop in de grond en is de vervanging van de riolering door een gescheiden rioolstelsel gestart.

Bewoners dachten mee over het ontwerp voor de openbare ruimte

De werkzaamheden aan de riolering gaven de mogelijkheid om de openbare ruimte opnieuw in te richten. Samen met een klankbordgroep van bewoners uit het gebied is een ontwerp gemaakt, dat straat voor straat in de afgelopen 1,5 jaar uitgevoerd is.

Maarten Pieters:

We vinden het als gemeente heel belangrijk dat bewoners betrokken zijn bij de inrichting van hun eigen leefomgeving. Ik dank dan ook de klankbordgroepleden voor hun inzet.

Ook na de werkzaamheden is de gemeente in overleg gebleven met de bewoners. Dit heeft in de Dreefstraat geleid tot de extra aanleg van groene parkeerplaatsen.

Uitloop in de planning maar ook meer werk uitgevoerd

Corona had invloed op de planning en de uitvoering van de werkzaamheden. Maar er zijn ook extra werkzaamheden uitgevoerd: Het gedeelte Molenstraat buiten de bebouwde kom is nieuw ingericht. Ook het gedeelte van de Kerkakkers ter hoogte van Kindcentrum de Wilderen is aangepast en in de Oude Kerkstraat is een fietsstraat aangelegd. Deze werkzaamheden waren vooraf niet voorzien maar aannemer Heijmans heeft deze werkzaamheden wel volgens planning gehaald.

Betere verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen

Er is nu een veilige fietsverbinding via de Oude Kerkstraat en de Werenfriedstraat naar Kindcentrum de Wilderen. Een vriendelijke inrichting voor langzaam verkeer waar de auto te gast is. Schoolgaande kinderen kunnen zo veel veiliger op de fiets naar school. Het Engelmondplein is helemaal opnieuw ingericht en heeft nu ook een fijne speelplek voor de kinderen in de buurt. En er is een mooie en groene leefomgeving aangelegd waar de bewoners zelf aan hebben meegewerkt.

Dit deel van Waalre is klaar voor klimaatveranderingen

Naast het riool voor vuil water is er een aparte afvoer voor hemelwater aangelegd. Dit nieuwe gescheiden rioolsysteem voorkomt overstroming bij hevige regenval, verdroging van de grond, milieuschade en het ontlast de waterzuivering. Aan bewoners werd de mogelijkheid gegeven om hun regenpijpen af te koppelen van het vuilwaterriool en aan te sluiten op het aparte riool voor de afvoer van hemelwater. Dit is een groot succes. Bijna de helft van de bewoners heeft toestemming gegeven de voorzijde van hun woning op eigen terrein af te koppelen. Daarmee is deze wijk nog beter bestand tegen klimaatveranderingen.

Meer nieuws