Woningbouw, groen en ontmoeting in stedenbouwkundige visie de Pracht en omgeving

Geplaatst op donderdag 20 mei 2021

De Stedenbouwkundige visie voor de Pracht en omgeving ligt klaar. De visie biedt ruimte voor een duurzame, toekomstbestendige toekomst met betaalbaar wonen, ontmoeten, vergroening en versterking van het sociale hart van Ekenrooi. Een uitgebreid participatietraject ging hieraan vooraf. In de uiteindelijke visie is zoveel mogelijk aangesloten bij de uitgangspunten van de raad, het gemeentelijk beleid en is een groot deel van de wensen en ideeën uit de omgeving meegenomen. De gemeenteraad neemt 22 juni 2021 een besluit.

Op 3 maart 2020 formuleerde de gemeenteraad de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de visie. Hierbij is ook besloten om in samenspraak met de omgeving een stedenbouwkundige visie op te stellen voor het totaalgebied, waarbij naast de locatie van de boerderij onder andere ook de Pracht, de sporthal, de kerk, de parkeerplaats en de fitnessaccommodatie meegenomen werden. Omdat deze bebouwing inmiddels verouderd is, bleek het goed om nu al samen na te denken over de toekomstige invulling. In een uitgebreid participatietraject (vanwege corona voornamelijk digitaal) werden diverse scenario’s gepresenteerd. Wensen en ideeën kwamen aan de orde en werden getoetst aan de vooraf gestelde uitgangspunten.

In de visie zijn varianten uitgewerkt met bijbehorende kaders voor een ruimtelijke en toekomstbestendige invulling. Wethouder Van Burgsteden geeft aan dat participatie ook hier weer waardevolle informatie opleverde voor de invulling van het gebied. “We hebben veel omwonenden kunnen spreken. De betrokkenheid en inbreng vanuit de omgeving bleek groot. Er kwamen veel wensen en ideeën naar voren en een groot deel hiervan hebben we meegenomen. We hebben op basis van de participatie en professionele inbreng zoals de stedenbouwkundige analyse als college nu een visie voorliggen waar de gemeenschap bij gebaat is: een brede basis waarmee we ruimte voor sociale woningbouw bieden en ook groen en ontmoeting kunnen versterken in het gebied.”

U kunt de visie hier bekijken

Meer nieuws