Verdere stappen gezet naar bestuurlijk gezond Waalre

Geplaatst op woensdag 2 juni 2021

Op 31 mei jl. kwamen de gemeenteraadsleden en waarnemend burgemeester van Waalre bij elkaar om te spreken over de brief die burgemeester Boelhouwer op 3 mei naar de Commissaris van de Koning stuurde. Raadsleden vertelden wat de brief met hen had gedaan en gaven aan dat de inhoud hen soms persoonlijk had geraakt.

Burgemeester Boelhouwer benadrukte dat het niet zijn bedoeling was om met zijn analyse raadsleden persoonlijk te raken. Het spijt hem dat dat wel gebeurd is: “Het was beter geweest om eerst mijn observaties expliciet met alle raadsleden te bespreken. Excuses dat dit niet is gebeurd.”

Burgemeester Boelhouwer gaf duidelijk aan dat hem eerst achteraf is gebleken dat de inhoud van zijn brief en zijn bedoelingen daarmee door de raad en individuele raadsleden anders zijn beleefd.

De raadsleden stelden de verduidelijking en uitleg van de waarnemend burgemeester, over zijn beweegredenen om de brief in deze vorm en op dat tijdstip aan de Commissaris van de Koning te versturen, op prijs. Ook zij benadrukken te willen blijven werken aan het verbeteren van de bestuurscultuur en daarbij de waarnemend burgemeester graag een verbindende rol te gunnen. De raadsleden en de burgemeester spraken wederzijds het vertrouwen in elkaar uit om met elkaar stappen te zetten naar een gezonde bestuurlijke omgeving. Zodat we samen met bestuur, organisatie en inwoners kunnen blijven bijdragen aan onze mooie gemeente.

Meer nieuws