Vergadering Adviesraad Leerlingenvervoer 7 juni 2021

Geplaatst op woensdag 2 juni 2021

De Adviesraad Leerlingenvervoer Waalre behartigt de collectieve belangen van Waalrese kinderen in het leerlingenvervoer. Zij vergadert op maandag 7 juni, aanvang 20.00 uur. De vergadering is openbaar. Op locatie of online via Teams, afhankelijk van de geldende coronamaatregelen. 

Indien u de vergadering wilt bijwonen op 7 juni en/of wilt inspreken tijdens de vergadering, verzoeken wij u dit aan te kondigen via allvwaalre@gmail.com. Ook voor uw vragen en opmerkingen aangaande leerlingenvervoer kunt u op genoemd mailadres terecht.

Meer nieuws